Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Förspel Vostok-2018: spetsnaz spanar och slår i bakre områden

Bmpd.livejournal  har en längre artikel där delar ur en presentation av Vostok-2018 berörs “Plan för den strategiska övningen Vostok-2018”. Där citeras bl.a.

“Förutom detta genomförs, 16 övningar av allsidig säkerhetskaraktär bl.a. spaning, telekrigföring, maskering, psykologiskt försvar, teknisk logistik m.m.”

Apropå spaning noteras att desantura.ru har en artikel från 7 september med titeln “Spetsnaz från Centrala Militärområdet tog ledningspunkt” där det påtalas:

“…uppgifter för spetsnaz har utförts inom ramen för stor specialövning med spaningsunderenheter från Centrala Militärområdet, vilket genomförts på sju övningsområden i Sibirien, Ural och Volga-området. I dessa har drygt 3.000 militärer deltagit.”

Ytterligare artiklar på desantura.ru de senaste dagarna:

Specialtaktisk övning för kazakiska och kirgisiska spetsnaz har slutförts (4/9-18).

Baltiska flottans marininfanteri under förberedelse till luftlandsättningsövning med marin- och luft-desanter (4/9-18).  Noterar att i artikeln nämns samövning med spaningsunderavdelningar.

Rysk-  och uzbekisk- spetsnaz genomförde samövning i Samara-området (4/9-18)
Noterar att Spetsnaz infiltrerade på djupet av motståndarens bakre områden och efter uppfyllda uppgifter evakuerades med Mi-8 och nya pansarbussen Taifun-K.

Spetsnaz förintade terroristläger i bergsområdet Västra Sajana (5/9-18) Noterar att ett kompani om 100 soldater genomförde stridspatrull efter terrorister på höjder uppemot 2800 meter.

Spaningssoldater från Västra Militärområdet genomför luftlandsättningsträning (7/9-18) Noterar att  fallskärmshoppningen genomförts från 4.000 meter från Mi-MTV-5 men också från A-12 och An-26 från 600 meters höjd, hitintills har  1.500 gjorts varav 250 på natten. Uppgifter i målområdet spaning och pejling av fienden.

Underavdelningar av specialoperationsstyrkor tillhörande Vit-Rysslands genomför ledningsövning (7/-18). Noterar att ett av målen med övningen är att avvärja aggression mot Vit-Ryssland, samt ett annat är att specialstyrkor spanar, blockerar och förintar spaningsjägargrupper.

 

 

 

 

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, ryska armén, spetsnaz, VMF

2:a fristående GRU-spetsnazbrigaden försvarade krigsflygbaser

Desantura.ru  publicerade en artikel den 31:a augusti med titeln “Spetsnaz i Centrala Militärområdet desanterade från 4.000 meter”.  Övningsupplägget var som sådant att spaningsdrönare upptäckte fientlig jägarverksamhet vid flera strategiskt viktiga krigsflygfält. Grupper  av spetsnaz genomförde fallskärmshopp från Mi-8MTV5 på 4.000 meters höjd, därefter marcherade man 20 km och slutligen slog man de fientliga jägarenheterna.

Noterar att bilden på förbandsemblemet till artikeln tillhör 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU med stationering länet Pskov (Västra Militärdistriktet). Övningen omfattade 500 militärer och 50 militära och specialtekniska “grejer”. Ett liknande emblem tas upp i boken “Ryska Elitförband”(Brauns & Gyllenhaal, 2013) på s. 64. Enligt boken är 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU en av tio ursprungliga GRU-brigaderna som sattes upp på 1960- och 70-talen. Enligt ryska wikipedia sattes nyss nämnda brigad upp den 1:a december 1962.

Noterar att Mi-8MTV-5är en modernisering utförd under 2014-15 på helikopterfabriken i Kazakstan bl.a. utrustning för nattseende och terrängföljning på låg höjd.

Спецназ ЦВО выполнил десантирование с высоты четыре тысячи метров
Emblemet för 2:a fristående brigaden för speciella ändamål.

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, spetsnaz

VDV övar intensivt i september

På RIA Novosti:s webbsajt finns en artikel med följande namn “Ryska desanter deltar i tio övningar under september månad”. I artikeln påpekas att under augusti deltog VDV i fyra övningar och att således september månad ser en ökning av övningsfrekvensen med 2,5 ggr.

VDV kommer under september månad att delta i åtta specialövningar samt två internationell övningar (en med Vit-Ryssland och en med ODBK- Kollektiva Avtalade Säkerhetsorganisationen).

17-21 september genomför 76:e gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov en kommando-stabs-övning. Övningen genomförs i samarbete med det militära transportflyget och luftlandsättning från Il-76:or kommer att genomföras på kompanistorlek (inkluderat luftlandsättning i storleken sex stridsfordon).

VDV genomför också en särskild luftvärnsövning med delar ur 76:e i Pskov under september månad.I övningen tränas lv-ledningssystemet Barnaul-T (Барнаул-Т) och delar av arméflyget deltar också.

106:e luftlandsättningsdivisionen i Tula genomför också en kommando-stabs-övning under september månad.

Under september månad och i samband med planering av militär beredskap genomförs tre stycken bataljons-taktiska luftlandsättningsövningar bl.a. med uppvisnings- och demonstrations-syfte. Dessa involverar tre lyftlandsättningsregementen i Kostroma (331:a regementet), Pskov (76:e) och Rjazan (VDV utb. förband). I det hela ingår stridsskjutning samt ledning med ledningssystemet “Flygning-K(Полет-К).

Vissa artilleri-avdelningar inom VDV får fältöva två gånger i september, både med draget och självgående artilleri (haubitsar).

24-28 september deltar avdelningar ur 76:e i Pskov i en internationell övning med Vit-Ryssland.

I Kavkaz-2012 deltar enheter ur både 7:e (Novorossijsk) och 98:e (Ivanovo) luftlandsättningsdivisionen.

Filed under: Artilleri, Kazakstan, PVO, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Samövning Tsentr-2011 19-26 september!!

Den största strategiska övningen under 2011 startar idag i fyra länder: Ryssland, Kazakstan, Kirgistan och Tadzjikistan. Övningen imfattar 12.000 soldater, 100 stridsvagnar, 50 flygplan och helikoptrar samt 10 örlogs- och bevakningsfartyg. Tillkommer gör operativa grupper från ryska inrikiesministeriet (MVD), säkerhetstjänsten (FSB), räddningsministeriet (MTjS) mfl. Övningen leds av generalstabschefen för Ryska federationens väpnade styrkor, Nikolaj Makarov. Övningen genomförs på sju övningsfält tillhörande de fyra staterna (alla medlemmar i militäralliansen ODKB).

Källa: “På fyra länders områden startar stor strategisk samövning, Tsentr-2011”

Filed under: Kazakstan, Ryssland

Kraftigt utökad testverksamhet på Kapustin-Jar!!

Den som såg repriseringen av den sjyssta miniserien “Rymdkapplöpningen” som sändes på SVT i helgen såg namnet Kapustin-Jar dyka upp. Det var från Kapustin-Jar som de första sovjetiskt erövrade V2-raketerna sköts upp i oktober 1947. I år firar Kapustin-Jar 65-års jubileum den 13 maj. RIA Novosti har en artikel om testverksamheten som bedrivs på Kapustin-Jar, “RVSN: nära 90 exemplar av nya vapen ska testas på Kapustin-Jar”. Kapustin-Jar ligger i länet Astrakan och inte alltför långt från storstaden Volgograd (Stalingrad).

Enligt en officiell representant från Ryska Federationens försvarsministerium, Vadim Koval:

“Under 2011 på det Statliga centrala övningsfältet tillhörande Ryska Federationens försvars-ministerium (övningsområdet “Kapustin-Jar”, Astrakhan län)” planeras test av nära 90 exemplar av nya vapen i mer än 200 testkonfigurationer”.

I artikeln nämns att under 2010 genomfördes på Kapustin-Jar test av 20 exemplar av vapen och militär teknologi bl.a. raketkomplexet Iskander-M, Pantsir-S, Tor-M2 och Buk, S-300 och S-400, Smertj samt försök med interkontinentala ballistiska missiler.

RIA Novosti citerar Vadim Koval angående verksamheten under 2010:

“Under genomförandet av dessa uppgifter under året 2010 på testområdet utfördes mer än 350 starter av raketer, raketmål, raketartilleri och överflygningar med flyg. Understödsarbete till specialister från militära delegationer från Algeriet, Azerbajdzjan, Vitryssland, Vietnam, Myanmar och Venezuela genomfördes.”

Kapustin-Jar grundades 1946 och de första erövrade V-2-raketerna sköts upp i oktober 1947. Testområdet har fyra vetenskapliga testavdelningar avseende vapen och militär teknologi: strategiska rakettrupperna (RVSN), luftvärn för VVS, luftvärn för armén och raket- och artiller-trupperna samt center för mät- och matematikberäkningar. Till “Kapustin-Jar” hör ett testområde i Kazakstan, Sarij-Sjagan, för anti-robot-försvar.

Filed under: Artilleri, Kazakstan, Kärnvapen, PVO, rysk teknologi, Ryssland, VVS

Storskalig luftförsvarsövning 2011

Inom ramarna för OSS och ODKB kommer Ryssland att stå som värd för en luftförsvarsövning på skjutfältet Asjuluk i Astrakan län i augusti-september 2011. Övningen kommer att fokusera på gemensamma luftförsvarssystem. Vidare säger sekreteraren till OSS försvarsministerråd Aleksander Sinaiskij att:

“Inom ramen för OSS dominerar en partner-relation och i formatet ODKB -allierade.” Read the rest of this entry »

Filed under: Kazakstan, PVO, Ryssland

Leverans av S-300 till Kazakstan?

Ryska försvarsministeriet meddelar enligt RIA Novosti:

” Med målet att förstärka allmänna försvaret av luftrum har det vid förhandlingar diskuterats leverans av luftförsvarssystemet S-300 till Kazakstan. För tillfället pågår färdigställandet av nödvändiga kontraktsdokument” Read the rest of this entry »

Filed under: Kazakstan, PVO, Ryssland

Lyckat robot-test, RS-12M Topol

I söndagskväll genomfördes ett lyckat robot-test på skjutfältet “Kapustin-Jar” i länet Astrakan, Ryssland. Från skjutfältet avfyrades en RS-12M interkontinental robot som lyckosamt träffade sitt mål i Kazakstan. Detta enligt RIA Novosti som erhållit informationen från försvarsministeriets presstjänst tillhörande de “strategiska kärnvapenstyrkorna” (RVSN). Read the rest of this entry »

Filed under: Kazakstan, Kärnvapen, Ryssland