Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Rosgvardija och dess spetsnaz-enheter

I dessa tider kan det vara bra att hålla koll på Rosvardija och dess olika spetsnaz-eneheter. Rosgvardija organiserar bla 604:e spetsnazcentret(ingår bla gamla Vitjaz(Bogatyr)) och snabbinsatsstyrkan Rysj(СОБР “Рысь”/SOBR Lokatt). Rosgvardija skapades av ett dekret från president Vladimir Putin 2016 och innehåller allt från MVD till specialenheter och är alltså en säkerhetsstruktur utanför “Röda Armén”. En av uppgifterna för Rosgvardija är att delta i försvaret av Ryska Federationen.
Noterar ett kort inslag från Kinostudio Rosgvardija med titeln “Officerare tillhörande….berättar om fallskärmsträning och fällning” från 11 september 2020.

Och här en dokumentärfilm om Rosgvardija SOBR upplagd i december 2019.

//

Filed under: spetsnaz

Epilog Vostok-2018: 6.000 man inkl. 22:a spetsnazbrigaden övar stridsspan/und

Den 15 september står i artikeln “Fler än 2.000 span/und-soldater i Södra Militärområdet genomfört fallskärmshopp under lägersamling”(desantura.ru)  att på 11 övningsområden i Södra Militärområdet( länen Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropolterritoriet, Adygeiska republiken, Nordossetien, Karatjajevo-Tjerkessien och på Krim) kommer att påbörjas lägerverksamhet för underavdelningar till militärområdets span/und-förband.

I lägerverksamheten kommer fler än 2.000 soldater och fler än 200 fordon och annat specialteknik att användas b.l.a.  pansarbilar typ Tiger och Lo(Lynx), stridsfordon BMP-3, pansarbuss BTR 82-A, bepansrade lastbilar KamAZ “Mustang“, spaningsutrustning samt lednings- och sambands-utrustning typ KRUS “Strelets(skytt).

Huvuduppgifterna under träningslägret  är förberedelse för luftlandsättning medelst fallskärm samt genomföra hopp från helikopter. Varje deltagare ska  hoppa minst sju ggr och genomförs  med full utrustning. Hoppen genomförs under varierande väderlek, dag som natt. Särskild uppmärksamhet under övningen blir att tillägna färdighet på moderna vapen samt använda taktiska metoder under genomförande av stridsspan/und-uppgifter. Soldaterna övar deltagande i span/und-patrull t.e.x. ta ur drift fiendens kommunikationer, sök, eldöverfall och överfall(fångsnappning), tillämpa moderna navigations- och optisk-utrustning. Vidare kommer man att nyttja spaningsutrustning SBR-3 samt att träna med ljuddämpande vapen som prickskyttegevär “Vintorez”, automatkarbin “Val” samt pistol “PSS”.
Efter att lägerverksamheten kommer  en större taktikövning att genomföras i Södra Militärområdet på 14 platser med drygt 6.000 span/und-soldater samt 700 fordon och annan teknik.

Noterar att tygmärket som ackompanjerar artikeln tillhör 22:a spetsnazbrigaden tillhörig GRU med placeringsort Rostov.

Filed under: ryska armén, spetsnaz

Vostok-2018: VDV deltar med 6.000 man (uppdatering)

—–uppdatering 2018-09-16——–

Hittade följande två inslag på dutube som visar ilastning av stridsfordon i transportplan men även  pickupper(technicals)/fyrhjulingar i helikoptrar Mi-26 samt syns även transport av “technicals” som hänglast under Mi-8:or.

———————————-

Läser på desantura.ru i artikeln “I delövningar till Vostok-2018…” från 13 september att omkring 6.000 man deltar från tre av VDVs stormluftlandsättningsbrigader, 31:a, 11:e och 83:e samt delar personal och specialteknik ur VDV:s 38:e sambandsregemente.

Nedan inslag från dutube, som ca 1:00 minut visar kort från VDVs aktiviteter.

I artikeln “I Zabajkalskij krai territoriet Transbajkal har man genomfört luftlandsättning…”  (också på desantura.ru) står att läsa att 700 man och 51 enheter teknik från 11:e luftlandssättningsbrigaden har luftlandsatts på Bulak, inom ramen för Vostok-2018. Övningsupplägget var att efter landsättning ta motståndarens fältflygplats, blockera viktiga objekt, tillskansa sig och hålla området; samt säkra ett högt anfallstempo  för koalitionens huvudstyrka i krigsspelets huvudsakliga etapp. Tilltransporten från flygbasen Belaja i länet Irkutsk till Bulak(Zabajkalskij krai Transbajkalterritoriet) (ca 100 mil) utfördes med 25 Il-76MD “Candid” och fällningen var från 600 meters höjd vid ca 300 km/h med systemen D-10 och Arbalet-2.

I artikeln “I delövningar till Vostok-2018…” står också att under krigsspelets huvudsakliga etapp har VDV genomfört praktiska uppgifter på övningsfältet Tsugol(Zabajkalskij kraj Transbajkalterritoriet); tex har man tagit och slagit  upptäckta fientliga ledningscenter samt säkrat område  för taktisk luftlandsättning av 31:e aeromobila VDV-bataljonen. 
För att säkra aeromobilt agerande har man tillförts fler än 40 “multi-purpose”-helikoptrar typ Mi-8 AMTSj ( förbättrad Hip-C), 2 tunga transporthelikoptrar typ Mi-26 “Halo” samt fler än tio Mil-24 “Hind” för eldunderstöd. De tunga helikoptrarna transporterade 4 st pansarbilar typ Lo(Lynx) samt  8 st terrängmotorcyklar/fyrhjulingar. Mi-8 uppges i yttre “lådor” även transportera pickup av märket UAZ (men det verkar orimligt, det rör sig sannolikt om fyrhjulingar eller likande).
I artikeln står att VDV:s praktiskt handlande har övats inom ramen för experiment med sammansättning och tillämpning av “nya typens” enheter.

Filed under: spetsnaz, VDV

Förspel Vostok-2018: spetsnaz spanar och slår i bakre områden

Bmpd.livejournal  har en längre artikel där delar ur en presentation av Vostok-2018 berörs “Plan för den strategiska övningen Vostok-2018”. Där citeras bl.a.

“Förutom detta genomförs, 16 övningar av allsidig säkerhetskaraktär bl.a. spaning, telekrigföring, maskering, psykologiskt försvar, teknisk logistik m.m.”

Apropå spaning noteras att desantura.ru har en artikel från 7 september med titeln “Spetsnaz från Centrala Militärområdet tog ledningspunkt” där det påtalas:

“…uppgifter för spetsnaz har utförts inom ramen för stor specialövning med spaningsunderenheter från Centrala Militärområdet, vilket genomförts på sju övningsområden i Sibirien, Ural och Volga-området. I dessa har drygt 3.000 militärer deltagit.”

Ytterligare artiklar på desantura.ru de senaste dagarna:

Specialtaktisk övning för kazakiska och kirgisiska spetsnaz har slutförts (4/9-18).

Baltiska flottans marininfanteri under förberedelse till luftlandsättningsövning med marin- och luft-desanter (4/9-18).  Noterar att i artikeln nämns samövning med spaningsunderavdelningar.

Rysk-  och uzbekisk- spetsnaz genomförde samövning i Samara-området (4/9-18)
Noterar att Spetsnaz infiltrerade på djupet av motståndarens bakre områden och efter uppfyllda uppgifter evakuerades med Mi-8 och nya pansarbussen Taifun-K.

Spetsnaz förintade terroristläger i bergsområdet Västra Sajana (5/9-18) Noterar att ett kompani om 100 soldater genomförde stridspatrull efter terrorister på höjder uppemot 2800 meter.

Spaningssoldater från Västra Militärområdet genomför luftlandsättningsträning (7/9-18) Noterar att  fallskärmshoppningen genomförts från 4.000 meter från Mi-MTV-5 men också från A-12 och An-26 från 600 meters höjd, hitintills har  1.500 gjorts varav 250 på natten. Uppgifter i målområdet spaning och pejling av fienden.

Underavdelningar av specialoperationsstyrkor tillhörande Vit-Rysslands genomför ledningsövning (7/-18). Noterar att ett av målen med övningen är att avvärja aggression mot Vit-Ryssland, samt ett annat är att specialstyrkor spanar, blockerar och förintar spaningsjägargrupper.

 

 

 

 

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, ryska armén, spetsnaz, VMF

2:a fristående GRU-spetsnazbrigaden försvarade krigsflygbaser

Desantura.ru  publicerade en artikel den 31:a augusti med titeln “Spetsnaz i Centrala Militärområdet desanterade från 4.000 meter”.  Övningsupplägget var som sådant att spaningsdrönare upptäckte fientlig jägarverksamhet vid flera strategiskt viktiga krigsflygfält. Grupper  av spetsnaz genomförde fallskärmshopp från Mi-8MTV5 på 4.000 meters höjd, därefter marcherade man 20 km och slutligen slog man de fientliga jägarenheterna.

Noterar att bilden på förbandsemblemet till artikeln tillhör 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU med stationering länet Pskov (Västra Militärdistriktet). Övningen omfattade 500 militärer och 50 militära och specialtekniska “grejer”. Ett liknande emblem tas upp i boken “Ryska Elitförband”(Brauns & Gyllenhaal, 2013) på s. 64. Enligt boken är 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU en av tio ursprungliga GRU-brigaderna som sattes upp på 1960- och 70-talen. Enligt ryska wikipedia sattes nyss nämnda brigad upp den 1:a december 1962.

Noterar att Mi-8MTV-5är en modernisering utförd under 2014-15 på helikopterfabriken i Kazakstan bl.a. utrustning för nattseende och terrängföljning på låg höjd.

Спецназ ЦВО выполнил десантирование с высоты четыре тысячи метров
Emblemet för 2:a fristående brigaden för speciella ändamål.

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, spetsnaz

Nyinkallade hos 24:e GRU-spetsnazbrigaden hoppade fallskärm

Noterar på desantura.ru från 15:e augusti att 100 nyinkallade hos 24:e avdelta spetsnazbrigaden  tillhörande GRU genomfört sina första fallskärmshopp. Hoppen genomfördes enligt artikeln “Nyinkallade 24:e spetsnaznrigaden har genomfört första fallskärmshoppen” från helikopter typ Mi-8AMTSj-VA, inofficiellt namn “Terminator“. Helikopter av den typen kan ta 26 soldater eller 12 sårade. Helikoptern har starkare gasturbiner typ Klimov, VK-2500-03, jämfört med andra varianter och postfixet VA innebär subarktisk/arktisk förmåga. Beväpningen kan vara upp till två 7,62 ksp i nos eller skrovmontage, upp till två lådor(på yttre balkar) med 23 mm kanon(GSj-23L), upp till två lådor med 80 mm ostyrda raketer typ S-8, upp till 8 pv-robotar typ Ataka eller Storm-B samt 4 st 250 kg bomber eller luftvärnsobot Igla-S (källa ryska wikipedia).

Nedan ett färskt inslag som uppges röra 24:e.

 

 

 

 

 

Filed under: arktisk brigad, Kalla kriget, spetsnaz

Fällning supersonisk sjömålsrobot Kh-31 AD från Su-34 “Hellduck”

Noterar följande från bmpd.livejournal “Fällning supersonisk sjömålsrobot Kh-31 A från attackplan Su-34”.

I brödtexten nämns att spaningsdrönare upptäckte och sände koordinaterna för en fientlig fartygsgrupp i Kaspiska havet. Ledningscentralen koordinerade örlogsaktiviteter, luftvärn och flyg. Fartygsgruppen bekämpades senare med flygresurser som Su-34 “Hellduck”, Su-30SM “Flanker-C”och Su-24 “Fencer”. Under övningen fälldes sannolikt en Kh-31AD Krypton mot ett sjömål från en Su-34 “Hellduck”. En sjömålsvariant av Kh-31 AD genomgick, enligt ryska wikipedia, slutliga tester under 2014. Roboten finns också i en radarsökande variant, Kh-31P. Kh-31 kan färdas i Mach 2,7 på lägre höjd och upp till Mach 4,0 på högre höjd, delar av roboten består av titan (smältpunkt 1668 grader Celsius).

Nedan inslag postat på dutube om fällningen och träff i målet:

 

 

Filed under: rysk teknologi, VMF, VVS

Samövning VDV och VTA, fällning trupp/fordon Rjazan 9-13 juli

Desantura.ru rapporterar den 13 juli i artikeln “Under samövning VDV och VTA genomfördes en massiv fällning av personal och materiel”.

Det militära transportflyget, VTA, och VDV, samövade under veckan som gick,  övningsupplägget var att förstöra en stor lednings- och logistik-punkt i fiendens bakre områden (enligt inslaget en flygplats).  Därefter forcera vattenhinder och upprätta områdesförsvar och invänta förstärkning.

Inslag från tvzvezda upplagt på dutube:

Under övningen testades ny fällskärmsmateriel som “Arbalet-3” och “Tandem militari” och man demonstrationsfällde BTR-MDM “Rakushka” med besättning (för första gången).

Samövningen inkluderade 2500 soldater (bl.a. ur 137:e fallskärmsregementet), 200 fordon/stridsfordon samt jaktflyg i form av Mig-31 BM och Su-27. Ett halvt dussin transportflyg imiterade landning, enligt artikeln Il-76 MD “Candid””, An-124 “Condor”/An-124-100 “Ruslan” samt An-22 “Antheus”. Kontroll av luftrummet utfördes AWACS typ av Beriev A-50 “Mainstay”. Vidare fanns Mil-24 “Hind” som understöd för markstriderna.

Noterar att tungt transportplan typ An-22 kan lasta 60 ton och An-124 kan lasta 120 ton.  Enligt Ryska Wikipedia har Ryska Federationens Rymd-luftförsvar 16 st An-124 samt ett till Försvarsministeriet knutet bolag “224:e flygande avdelningen” 8 st An-124. Det ryska transportbolaget “Volga-Dnepr” med säte Uljanovsk har  12 st An-124-100. Av 69 byggda An-22 är endast två stycken i militär drift enligt ryska wikipedia.

 

 

Filed under: Radar, spetsnaz, VDV

Atomdrivna attackubåten “Orel” till Flottans dag 2018

Noterar att sajten flot.com hänvisar till TASS i  en artikel från 6 juli med titeln “Källa: till Flottans dag i Kronstadt, kommer atomdrivna robotkryssaren “Orel””. Det verkar som  Nordflottans atomdrivna attackubåt K-266 “Orel” (PLARK/SLCM projekt 949 Antei (Oscar-II) kommer till Flottans dag den 29 juli. Ubåten har genomgått remont så sent som 2016-17 och uppges vara bestyckade med tung sjömålsrobot typ P-800 Onyks (enligt ryska wikipedia).

Andra örlogsfartyg som kommer enligt flot.com är fregatten Amiral Gorsjkov (projekt 22350), jagaren Severomorsk, robotkryssaren Marsjalk Ustinov (projekt 1164 Atlant).
Kryssaren är utrustade med 16 tunga sjömålsrobotar typ P-1000 “Vulkan“, enligt ryska wikipedia.

Vidare nämns också signalspaningsfartyget “Ivan Churs”, stora landstigningsfartyget “Ivan Gren”, två dieselelektriska ubåtar typ 877 “Paltus”11.  Ytterligare fartyg från Baltijsk är t.ex.  stora landstigningsfartyget  “Kaliningrad” och ubåtsjaktkorvett Aleksin (projekt1131M), stor robotbåt projekt 12411 “Dmitrograd”. totalt innefattar flottans dag i Kronstadt/Sankt Petersburg ca 40 större och mindre örlogsfartyg samt drygt 38 luftfartyg, enligt artikeln på flot.com: “Fartygsgrupp från Baltijsk till Petersburg….”.

Vidare, enligt flot.com deltar 3 st Tu-142 från Stilla-Havs-flottans marinflyg.

 

Filed under: ryska marinen, VMF

328:e EASO och EPRON

Noterar att i en artikel på flot.com från första december, “Dykare från Rysslands VMF utgick till havs för eftersök sjunkna ubåten “San-Juan””. Där nämns 328:e EASO från Lomonosov i Leningrads län som befinner sig i Argentina och hjälper dess flotta angående ubåten som försvunnit. Noterar också att GUGI har ett fartyg på plats i form av Jantarj (projekt 22010)

328:e EASO(ЭАСО, ) var tidigare känd som 40 GNII (40 ГНИИ 5 филиал ВУНЦ ВМФ ), som grundades tredje januari 1945.  Förkortningen  uttyds i sin helhet enligt ryska wikipedia som 40:e Statliga Vetenskaps- och Forsknings-Institutet (för räddning- och undervattens-teknologi) tillhörande Ryska Flottans Militära Läro- och Vetenskaps-Center. En kortare angivningsform är Marin-Militära Akademins 5:e filial. Nuvarande namn är 328:e Expeditionära Olycks-Räddnings-Avdelningen.

Enligt artikeln på flot.com ankom delar (12 man) ur 328:e till Argentina den 25 november med en An-124 från det militära transportflyget. Resan hade utgått från Pulkovo, Sankt Petersburgs flygplats den 24 november. De hade med sig viss teknisk utrustning bl.a. Panter Plus med tillhörande mobilt kompleks från Tetis-Pro. 328:e har lastat tre kollin med Panter Plus på ett fartyg ur Argentiska Flottan “Islas Malvinas”.

Noterar i sammanhanget att en annan dykverksamhet EPRON numera heter PSS/ASS och finns i VMF.

Enligt en artikel på sajten Pravda-tv.ru, Ryska Flottans Elit, nämns att 328:e var iblandade i dykningarna på K-141 Kursk.  I artikeln finns följande inslag om verksamheten som återfinns på “dutube”:

 

Filed under: rysk teknologi, spetsnaz, VMF