Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

77Ja6 “Voronezj” under byggnation i Arktis

Noterar följande inslag på “Dutube” från vad som kan vara administrationen i Vorkuta upplagt den 24 september 2015 att en “ny radarstation typ Voronezj” är under byggnation i området Vorkuta, Republiken Komi. Lenta.ru har en artikel från 3 oktober 2015 med rubriken “I Vorkuta har påbörjats bygge av radarstation för tidig upptäckt av ICBM”. Enligt lenta.ru är stationen i Vorkuta ett komplement till två andra stationer, en i Petjora (Republiken Komi)och en i Olenogorsk (Murmansk län). Radarstationen i Olenogorsk planeras att ersättas med en “Voronezj-VP” under 2017. Byggtiden för stationen i Vorkuta anges i inslaget nedan till två år.

Sen kan man notera en dokumentär från tevekanalen Ryssland1, upplagd på dutube den 7 september 2015, om förvarningssystemet för ICBM  med bl.a. bilder från Voronezj-DM i Armavir. Där ett andra segment byggts till efter det första från 2009.

 

Filed under: Kalla kriget, Kärnvapen, PVO, Radar

Försvara landets intressen – ryska omgrupperingar norrut

Tvzvezda har en intressant artikel från den sjunde januari 2015 med titeln “Den ryska strategin i Arktis”. Där kan man utläsa bl.a. följande:

“Man anser att Arktis är en pirog full av olja och gas, som förutom dessa förbränningsbara substanser även är rikt på annat. Hursomhelst som med varje objekt av ekonomisk natur besitter den arktiska zonen strategiska intressen framförallt i det längre perspektivet, vilket innebär att den civila närvaron kräver militär närvaro för stöd av säkerhet och okränkbarheten av “den ryska delen av Arktis”.

Med målet att bevaka säkerheten hos intressen för Ryska Federationens Försvarsministerium har Ryssland aktivt börjat omgruppera till denna region militära grupperingar, vars huvudsakliga uppgift endast består i att – försvara landets intressen.

I artikeltexten nämns omgrupperingan av 99:e taktiska gruppen till Nysibiriska öarna (där man renoverat flygfält och upprättat militär närvaro) samt den pågående omgruppering av 80:e brigaden i Alakurtti, Murmansk län (några mil från finska gränsen). Vidare nämns även utplacering av jaktplan typ Mig-31 (senaste modofieringen) på det nyrenoverade flygfältet Rogatjevo i området Gåslandet på Novaja Zemlja. Dessutom nämns att till oktober 2015 kommer infrastruktur för delar av luftförsvaret att ha kommit på plats.

—TILLÄGG under kvällen—————-

Den uppmärksamme läsaren ser att jag använt formuleringen “omgruppering av 80:e ..i Alakurtti”, det är inte så att man flyttar 80:e från ena sidan av samhället till den andra utan det handlar om att ställa upp ett förband i Alakurtti och då även i betydelsen sätta upp. Detta styrks av att nyhetssajten “Röda Stjärnan” i en artikel apropå det arktiska kommandot “Nord” skriver:

“Till försvar av nationella intressen i Arktis skapas en sammansatt stridsgruppering. I närtid fullbordas formeringen av en avdelt motorskyttebrigad (arktisk) i Murmansk län. En andra arktisk brigad kommer att formeras under 2016…”

Vill även passa på att nämna att den ryska bloggen bmpd.livejournal.com i ett inlägg från september 2014 påstår att 99:e taktiska gruppen kommer att inkludera kustrobotbatteri typ Rubesj.
——————————————-

Försvarsministeriets ordförande Arkadij Bachin sa i en intervju nyligen att uppgifterna för VVS i Arktis kommer att karakteriseras av :

“Regelbundna patrulleringar, dygnet runt i alla väder. Vi måste återupprätta i sin helhet polarflyget och dess infrastruktur. Och vi kommer att göra det”

I artikeltexten påstår man att med stor sannolikhet kommer den gamla sovjetiska flygplatsen “Graham Bell” att åter tas i bruk, flygfältet ligger i ögruppen Franz Josefs land. Enligt artikeln genomfördes under sovjettiden på 1980-talet övning med Mig-31 i syfte att genskjuta amerikanskt strategiskt bombflyg på väg in över centrala Ryssland. Enligt tyska wikipedia var flygfältet 2.1 km långt och i området fanns också en radarstation på halvön Cholmistij.

I artikeln nämns de huvudsakliga arméstyrkorna i Arktis i form av två motorskyttebrigader samt en marininfanteribrigad med stöd av kustvärnet och gränstrupperna. Här omtalas också det nordliga vinterutbildningsprogram som genomförs hos 200:e avdelta motorskyttebrigaden i Petjenga. Men i artikeltexten konstateras att det inte räcker med dessa förband i ett försämrat omvärldsläge och att det är bättre och mer produktivt att säkra luftrum såväl som vattenrum liksom även att omgruppera specialavdelningar. Därför innefattar utbildnings- och utrustnings-programmet hos 200:e i Petjenga även tillförsel av ny teknik och spetsresurser för att kunna verka i arktiskt klimat. I artikeltexten nämns i samband med detta lyckosamma tester av närluftvärnssystemet Pantsir på de Nysibiriska öarna d.v.s. på basen på ön Kotelnyj.

Den 9 januari publicerade flot.com en artikel om att Nordflottans marininfanteribrigad kommer att tränas i aktion under förhållanden i “Fjärran Nord och andra arktiska territorier”. Rubriken på artikeln är “Nordflottans marininfanteri kommer att träna aktion i Arktis”. I artikeln nämns att marininfanteriet fortsätter att öva på övningsområden ovanför Polcirkeln bl.a. fallskärmshoppning samt skjutning med eldhandvapen och artilleri.

Flot.com har också en till artikel av intresse, från 10 januari, med rubriken “Nordflottan tillförs luftförsvarssystem S-400 “Triumf”. I artikeln nämns att personal från Nordflottan åker ned till övningsområde i Astrakhans län för att lära sig S-400 “Triumf”, speciellt hur att använda systemet uppe i Fjärran Nord. Enligt artikeln påminner S-400 en hel del om S-300, som finns på Kola-halvön, och till sommaren kommer man att provskjuta S-400 i Astrakhans län och sen återvända hem för att gå in i beredskap.

Det kan noteras at enligt engelska wikipedia har S-400 “Triumf” 4-40 mils räckvidd, så en basering nära Finland täcker stora delar av Finska Lappland och delar av nordligaste Sverige. Och notera att till Arktis räknas även norra Sverige och norra Finland.

Relaterat:

Rysk framstöt i Arktis – militär radar på Wrangels ö

Utökad närvaro i Arktis, en av huvuduppgifterna för Nordflottan 2014

“Arktis, vi har återvänt”

Ny radarstation i Arktis

Arktiskt flygfält från sovjettiden åter i drift

Arktis: fartyg från Nordflottan har besökt Franz Josefs land

Filed under: arktisk brigad, Kalla kriget, PVO, ryska armén, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

Rysk framstöt i Arktis – militär radar på Wrangels ö

Just nu händer det en hel del på olika fronter och som vanligt klarar inte svensk media av att belysa komplexiteten i vårt närområde. Dessutom , verkar för ögonblicket den nyvalda rödgröna regeringen gilla irrelevanta politiska utspel om än det och om än det andra, är det inte vargjakt så är det utspel om fjärran länder.

Hursomhelst kan man läsa på hemsidan för “Argumenti Ifakti”(aif.ru) om hur Östra militärområdet upprättar en militär bas på Wrangels ö, Norra Ishavet. I artikeln “Rysk militär bosätter sig på Wrangels ö” från oktober 31 citeras chefen för Östra militärområdet, Sergej Surovikin:

“Från första oktober har underavdelningar till Östra militärområdet inträtt i test-militärberedskap avseende luftförsvaret på Wrangels ö och halvön Otto-Schmidt. Bokstavligen har man på marken placerat och börjat nyttja bostadsmoduler, ansamling av bostadsmoduler befinner sig i sitt avslutande skede, och i början av november kommer vi att bygga en liten stad på halvön Otto-Schmidt.”

Enligt aif.ru underströk chefen för Östra militärområdet att med den radarstation som transporterats till den arktiska zonen av fartyg tillhörande Stilla-havs-flottan kan man kontrollera luft-rymd-dimensionen från några meters höjd till tiotals kilometers höjd samt i utsträckning flera hundra kilometer.

Den 29 oktober publicerade Aif.ru en artikel med rubriken “Till våren avser Ryssland att ansöka om utökning av sina arktiska gränser”. Aif citerar ministern för naturresurser Sergej Donskoj:

“Ett erkännande av de ryska kraven/ansökan kommer att stärka Rysslands suveräna krav på ytterligare områden på 1,2 miljoner kvadratkilometer i Norra Ishavet, samt tillåta en möjlig uppräkning av resurser på motsvarande 5 miljarder ton bränslekvivalenter. Och givetvis bredda platserna för bevakning av våra geopolitiska intressen i Arktis.”

Den stora stöttestenen här är två undervattensfjällkedjor som heter Lomonosov-ryggen och Mendelejev-ryggen. Utgör dessa utlöpare från den ryska kontinentalsockeln stärks de ryska kraven, gör dem det inte kan NATO-landet Danmark bli glad ifall Grönland kommer in bilden. Sen kan man notera vem som har resurser att undersöka undervattensfjäll med toppar på drygt 3.300-3.700 meter över havsbotten men drygt 900 meter under havsytan. Tja, grabbarna i Olenja Guba med Losjarik borde nog veta.

Den ryska expeditionen “Arktika-2007” tyckte sig kunna bekräfta att profilen på Lomonosov-ryggen stämde in på profilen för ryska kontinentalsockeln, källa dokument hos Ministeriet för naturresurser.

Sen kan man notera att norra Skandinavien ingår i Arktis, samt att både Norge och Danmark har stora intressen i Arktis i form av Grönland/Spetsbergen etc.

Relaterat:

Utökad närvaro i Arktis, en av huvuduppgifterna för Nordflottan 2014

“Arktis, vi har återvänt”

Ny radarstation i Arktis

Arktiskt flygfält från sovjettiden åter i drift

Arktis: fartyg från Nordflottan har besökt Franz Josefs land

Filed under: PVO, Radar, rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Su-34 “Hellducks” attackerade motståndarens flygbas ca 30 km från Narva

Tvzvezda.ru publicerade den 4:e juli en artikel på sin sajt med titeln “Su-27:or störde motståndarens attackföretag”. Enligt tvzvezda.ru gick övningen med VVS och PVO in i sin avslutande etapp den 4:e juli.

“Den avslutande etappen i luftförsvarsövningen med enheter ur VVS och PVO tillhörande Västra militärområdet (ZVO) i nordvästra Ryssland genomfördes i luften över Leningrads län.

Enligt övningsupplägget påbörjades luftstriden när jaktplan typ Su-27 mötte motståndarens attackföretag bestående av Su-24:or. Motståndaren spelades av fronflygets Su-24M som under täckning av elektronisk störning bröt igenom luftförsvaret bortre zon och närmade sig för ett robotanfall.

Påföljande uppgift blev att genomföra en motattack på motståndarens framskjutna flygbaser, som spelades av flygövningsfälten Kingisepp i Leningrads län samt Kusjalino i Tvers län.”

Ett antal attackplan från frontflyget typ Su-24M och jakt-attack typ Su-34 från ZVO anföll med raketer/robotar och bomber dessa “flygbaser…”.

Filed under: Estland/Viro, PVO, Suomi/Finland, Sverige, VVS

A-50U “Mainstay” i luften över Vitryssland

Igår den 15 mars publicerade tvzvezda.ru en artikel om att en styck AWACS typ A-50U/M “Mainstay” har relokerats till Vitryssland. Syftet är att delta i etapp2 av utvärderingen av gemensamt regionalt luftförsvar(PVO), under den pågående vitryska beredskapskontrollen. Tvzvezda.ru skriver:

“Den femtonde mars kommer styrkor och medel inom flygvapnet(VVS) och luftförsvaret(PVO), som deltar i utvärderingen, att under en period ha inträtt i stridsberedskap avseende luftförsvarsuppgifter.Luftförsvarsstyrkor kommer att verifiera kontrollflygningar som utförs av flyg och helikoptrar tillhörande vitryska VVS och PVO.
Förstärkning av den i utvärderingen ingående komponenten gemensamt regionalt PVO har genomförts i form av relokering till flygbasen Baranovitj av ryskt fjärr-radarspaningsplan typ A-50”.

Enligt tvzvezdas källor anmärks särskilt på den utökade kapaciteten till radarspaning, ledning av ryska och vitryska jaktplan samt även ledning av PVO-resurser.

Det kan noteras att A-50 “Mainstay” rent flygplansmässigt baserats på Il-76 MD. Enligt ryska wikipedia har ryska flygvapnet 3 st A-50U samt 23 A-50M. Flygplanstypen antogs av ryska flygvapnet 1989. Just nu pågår ett moderniseringsprogram, därav den nya beteckeningen A-50U (Ulutjeni-förbättrad). A-50U flög första gången 2011 och här utökad räckvidd samt förbättrad digitalteknisk utrustning ombord, A-50M är modifierad bl.a. för lufttankning.

Tidigare i veckan har tvzvezda rapporterat om att 6 stycken ryska Su-27 samt tre militära transportplan landat på den vitryska basen Babrujsk, för att delta i etapp två av den vitryska beredskapskontrollen. Det kan noteras att i texten nämns att de ryska ekipagen kommer att ingå i stridsberedskap tillsamman med sina vitryska partners.

Nedan ett inslag om A-50U från nyhetsprogrammet “Vremja” på den statliga första kanalen från 2012 med titeln “Djup modernisering av flygande radar”:

Ytterligare ett inslag på dutube om A-50U, också från 2012:

Inslag om Su-27 på Babrujsk hos tvzvezda.ru:

Телеканал “Звезда”

Шесть российских истребителей и три военно-транспортных самолета приземлились на белорусском аэродроме «Бобруйск». ВИДЕО

14 марта 2014, 11:30

Шесть российских истребителей Су-27 и трех военно-транспортных самолетов с авиационно-техническим персоналом Западного военного округа передислоцировали в соответствии с соглашением между Россией и Белоруссией о совместной охране воздушной границы Союзного государства.

Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, PVO, Radar, rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VVS

Utvärdering av kärnvapentriaden, skott med flera robotar

RIA Novosti och Tvzvezda.ru har publicerat text och inslag om den utomstående utvärderingen av Rysslands kärnvapentriad som nyligen genomförts. Ryska Federationens kärnvapentriad består av de strategiska robottrupperna, de strategiska robotubåtarna samt det strategiska bombflyget. Tvzvezda uppger i sitt inslag att två landbaserade ICBM har avfyrats från Orenburgs län, på gränsen till Kazakhstan. Robotarna var av typ SS-18 mod.5/6 “Vojevod” och silobaserad SS-27 “Topol” (ryskt index 15P165) och slog ned på målområdet Kura på halvön Kamtjatka. Vidare avfyrades två ubåtsbaserade ICBM:er typ SS-N-18/23 “Stingray/Skiff” från den strategiska atomubåten K-117 “Brjansk” (Delta-IV, sjösatt 1988) i Barents hav samt K-433 “Svjatij Georgij Pobedonosets” (Delta-III, sjösatt 1980) i Stilla havet. Dessutom avfyrades tre kryssningsrobotar från ekipage typ Tu-95MS.

RIA Novosti har publicerat tre artiklar om det hela:

“Flyget klarade under utvärderingen av ställda uppgifter”
Här nämns att sex stycken besättningar på flygbasen Engels larmades utifrån samt lyfte från basen på en nordlig rutt. Ekipagen avfyrade lyckosamt tre kryssningsrobotar som träffade mål på övningsområdet Telemba, Sibirien. Speciellt nämns i artikeln att besättningarna var av den yngre sorten.

“Skott med robot under utvärdering sändes “live” från atomubåt”
Här citeras Nordflottans stab “Ytterligare en gång har man bekräftat den höga pålitligheten hos vapen och teknik tillhörande den ryska marina strategiska kärnvapenstyrkan”.

“Generalstaben inväntar summerande analys av utvärderingen av ryska kärnvapentriaden”
I inslaget från tvzvezda nämns att detta var den sjätte utomstående utvärderingen av rysk militär styrka samt att den utfördes under ledning av president Vladimir Putin(benämnd i texten som: högste befälhavare för Ryska federationens Väpnade styrkor).

I texten till tvzvezda:s reportage nämns även luftvärnsövning med lv-system S-400 “Triumf”, Buk-M2 samt närluftvärn typ Pantsir (SA-22 “Greyhound”) för att avvärja rymd-luft-attack. Även robotar typ Iskander och Totjka avfyrades också.

Телеканал “Звезда”

Подведены предварительные итоги внезапной проверки сил ядерного сдерживания

31 октября 2013, 22:36

30 октября в России прошла внезапная проверка боеготовности сил ядерного сдерживания. Как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, по предварительным данным, войска с задачей справились…. Подробнее »

Filed under: Kärnvapen, PRO, PVO, rysk politik, rysk teknologi

Marinflygsamövningen på Kola-halvön involverar flygvapenresurser

Sen några dagar pågår en samövning mellan marinflyget och luftvärnsresurser på Kola-halvön enligt rian.ru. Tvzvezda.ru publicerade ett nyhetsinslag om detta nu på morgonen och där meddelas att även resurser från flygvapnet deltar. I inslaget intervjuas en divisionschef Miroslav Koroljkov och han säger bl.a. att:

“Det är en tillräckligt stor övning som iordningställts för våra formeringar och på sovjettiden genomfördes inte sån här övning i vår nordvästliga riktning”. Därför är det viktigt att träna samhandling och att lösa sådana uppgifter som nu kan komma att utvecklas i nordvästlig riktning samt att träna med tillförd navigationsteknik…det här är en särskild förberedelsefas under övningsåret.

Bildtexten till inslaget lyder:

“Under flygningarna tränar flygförarna att genomföra spaning, träffa landmål, “intercept” av motståndarens flyg. Enligt en divisionschef har en sådan övning på Kola-halvön inte genomförts på flera decennier och för ekipage tillhörande Nordflottans marinflyg är flygningarna en förberedelse inför större övningar. I vilka det kommer att delta övervattensfartyg, ubåtar och kusttrupperna”

Телеканал “Звезда”

Авиация Северного флота проводит масштабные учения

26 августа 2013, 09:27

В Мурманской области начались крупные авиационные учения, в которых участвуют подразделения Северного флота, ВВС и ПВО. Экипажи истребителей Су-33 и Су-27 учатся вести бой как по одиночке, так и в составе группы самолетов. … Подробнее »

Filed under: PVO, rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS

Nordflottans marinflyg och luftvärnsresurser i samövning på Kola-halvön

RIA Novosti meddelade igår den 23:e augusti i artikeln “Marinflyg och luftvärn tillhörande Nordflottan genomför övning ovanför Polcirkeln”. I artikeln citeras en presstalesman för Västra militärområdet, kapten av andra rangen Jevgenij Kirillov:

“Flygförare tillhörande Nordflottans marinflygs avdelta fartygsluftjakt-regemente och luftvärn ur 1:a luftstridskommandot tillhörande PVO har inträtt i den avslutande fasen av luft-taktisk övning på Kola-halvön. Idag kommer luftekipagen ingå i blandade grupper vid övning av gruppföretag över Barents hav med start från Severomorsk-3.”

Det kan noteras att på den kustnära flygbasen Severomorsk-3 (drygt 3 mil öst Murmansk) finns baserat ur 1:a kommandot tillhörande PVO dess 1:a brigad utrustade med S-300PM pch S-300PS. Vidare finns 279:e avdelta fartygsluftjakt-regemente (OKIAP) och 279:e avdelta marinattackluft-regementet (OMSjAP). Jakteregementet är utrustad bl.a. med Su-27 och Su-33 och attackregementet med bl.a. Su-25, enligt ryska wikipedia. I artikeltexten nämns både Su-33 och Su-27.
Hangarfartyget “Admiral Kuznetsov” kan bära 10-14 jaktplan typ Su-33.

Det går att söka på Severomorsk-3 på google-maps, flygfältet ligger strax söder om bosättningen Severomorsk-3.

Filed under: PVO, VMF

Likvidering av okänt undervattenshot

Läste den utmärkta analysen av beredskapskontrollen i Östra- och Centrala militärområdena som finns att läsa hos Jägarchefen.
Noterar särskilt följande nedanstående stycke i analysen som har koppling till en övning med militära dykare tillhörande Baltiska flottan, som genomförs i Finska viken.

“Stilla Havsflottans bassäkerhetsförband har även övat antisabotage uppgifter mot specialförband. Uppgiften var att nedkämpa fientliga attackdykare i hamnbassäng samt kontrollera efter sabotage samt sprängladdningar på såväl fartyg som atomdrivna ubåtar. Denna uppgift har de löst väl enligt rapporteringen…”

Enligt ett inslag från tvzezda.ru genomför Baltiska flottan en tillämpad övning sen 18:e juli som går ut på både spaning och räddning. Övningsupplägget är som så att det i på botten i övningsområdet finns flera potentiellt farliga objekt. I bildtexten nämns “möjlig fientlig ubåt” I övningen deltar 7 örlogsfartyg från Baltiska flottan, 12 bevakningsfartyg samt marinflyg, marininfanteri, medicinsk personal samt militära dykare. I inslaget visas antidiversantfartyg som är basen för dykarna, dessa fartyg är utrustade med hydrofon.

I slutet av inslaget meddelar journalisten att ståendes på en kaj på ön Hogland (fi: Suursaari) att denna sök- och räddning-sövning är den största som Baltiska flottan genomfört på femton år. Putin besökte Hogland nyligen (tack för tipset Roger), ön Hogland överlämnades till Sovjetunionen i och med Paris-avtalet 1947.
På Hogland finns olika militära installationer enligt Helsingin Sanomat, bl.a. sen 2009 en vit radom på berget Haukkavuori (en av de högsta punkterna på Hogland med sina 142 meter). Den vita kupolen som skyddar radarn är 20-30 meter i diameter och kan ses med kikare från finska Kotka. Det ska också enligt den finska artikeln finnas signalspaningsgresurser på Hogland, som är den största ön i Finska viken.

Citat från artikeln:

“Former Chief of Defence Admiral Juhani Kaskeala was informed by his hosts of the construction of the radar during his visit to Moscow in the summer of 2007…In addition to flight control, the radar can be used to monitor flights in neighbouring countries. Thanks to its location and higher elevation, Suursaari is an excellent place to monitor all traffic in the Gulf of Finland.
Ahola believes that Russia is especially interested in NATO fighters performing air surveillance above the Baltic States.”

Nedan inslaget om övningen från tvzvezda.ru.

Телеканал “Звезда”

В водах Финского залива прошли учения военных водолазов Балтийского флота

18 июля 2013, 13:20

Поисково-спасательные учения проводятся силами Балтийского флота и Главного управления подводных исследований. В них участвуют два десятка кораблей, авиация, морпехи и военные водолазы.
Подробнее »

Filed under: PVO, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Västra militärområdet övar attack mot fiendens flygbaser med Su-34 Fullback

RIA Novsoti har en kul artikel från igår den 17:e juli vid namn “Piloter i Västra militärområdet övar attack mot fiendens flygbaser under övning”.

I övningen deltar fler än 40 flygplan och helikoptrar från Västra militärområdet samt 10 flygplatser och 2 skjutområden är också inblandade. Man kommer att utföra 80 flygningar över 15 militäradministrativa regioner i Västra militärområdet. I artikeln citeras en viss överste Oleg Kotjetkov från Västra militärområdets presstjänst:

“Idag börjar flygförare från flygbasen i Voronezj en praktisk övning som är den största flygövningen med deltagande av attackplan av typ Su-34. För detta har övningen brutits sönder i olika episoder där varje flygekipage kommer att utföra olika uppgifter. Under övningens gång kommer man att öva förintande av markmål bl.a. flygplatser tillhörande fienden och detta under motåtgärder från fiendesidans jaktflyg och luftvärn.”

“Flygförare ur en av eskadrarna genomför attack mot en av fiendens jaktflygbaser. “Fiendens” jakt utgörs av flera par av Su-27 och Mig-31 från flyggruppen på basen Chotilovo. Fiendejakten lyfter efter att ha upptäckt de ankommande attackplanen och med uppgift att inte släppa igenom de närmande Su-34:orna…”

Noterar att enligt ryska wikipedia finns på basen i Voronezj (tidigare Voronezj-B) två ofullständiga eskadrar utrustade med totalt ca 20 stycken Su-24. Närmsta tiden ska 4 till levereras samt under 2013 planeras 14 st Su-34 att levereras.

Sen finns det ett annat roligt inslag som berör Västra militärområdet, nämligen den att Nordflottans marinflyg haft en kortare övning den 17:e juli där man kört upp alla typer av flyg i luften som ubåtsjaktplan Il-38 och Tu-142, jaktplan Su-33 och markattack Su-25 samt helikoptrar typ Ka-27 och Mi-8. Flygförarna har genomfört olika uppgifter varav den svåraste var landning under extrema förhållanden bl.a. Il-38 fick träna landning under imitering av motorbortfall på två motorer.

Телеканал “Звезда”

Экипажи морской авиации Северного флота отработали полеты и посадку в экстремальных условиях

18 июля 2013, 09:05

Экипажи морской авиации Северного флота провели полеты всех основных типов воздушных судов. В небо поднялись и противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, истребители Су-33 и Су-25, а также вертолеты Ка-27 и Ми-8…. Подробнее »

Filed under: PVO, rysk politik, rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS