Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nordflottans kommando övar delar av sina Norrlandsbrigader

Telekanalen Arktik-TV har lagt upp två inslag på “dutube” avseende övning av mekaniserade förband tillhörande Nordflottans kommando aka Arktiska trupper. Övning av mekaniserad bataljon(tillhörande 80:e brigaden) sker nära Alakurtti, ca 50 km från finska gränsen. Alakurtti ligger mellan finska Salla och ryska Kandalaksja. Området tillhörde en gång finska Lappland och befriades 1944 av Röda armén. Alakurtti är hemma för 80:e avdelta arktiska mekaniserade brigaden.

Den andra övningen innefattar 60:e stridsvagnsbataljonens stridsvagnar tillhörande 200:e avdelta mekaniserade brigaden. Baseringsområde bl.a Petjenga-Luostari (Petjenga under mellankrigstiden en finländsk ort vid namn Petsamo). I oktober-november 1944 befriades Petsamo och delar av den nordnorska provinsen Finnmark av Sovjetunionens beväpnade styrkor bla Karelska fronten och Nordflottan. Tyska styrkor utgjordes av bla 20:e bergsarmén och Kriegsmarine.

Petjenga, ca 150 man med stridsvagnar T-80BVM på brigadens övningsområde. Övningen går ut bla på fordonsmarsch, kemtruppernas sanering av stridsvagnar och personal, stridsskjutning och evakuering av sårade. Bataljonens Kommandir intervjuas mot slutet, Nikolaj Orosjenko. Snygg fältuniform med digitalt mönster.
T-80 BVM är en uppgradering av T-80 BV utförd av OAO Omsktransmasj. T80-BVM har nytt digitalt radiosamband “Akveduk“, ny version av 12,5 cm kanonen till 2A46-M4, dynamiskt försvar Relikt, gasturbin GTD-1250 på 1250 hk, ny elektro-mekanisk stabilisator av huvudbeväpning 2E58 (medger tyst inriktning), nytt kanonsikte Sosna-Y osv. Ryska militären anser att T-80BVM är bäst för nordliga operationer.

Upplagt av telekanalen Arktik-TV den 3 augusti 2021.
Sanering utförd kemtrupperna avseende stridsvagnar samt besättning, 9 aug 2021, Försvarsministeriets “dutube”-kanal

I närheten av Alakurtti övar motorskyttebataljon. Övningen är en bataljonstaktisk övning med ca 500 man och 80 fordon. Man övar försvar men även bekämpning av fientligt pansar. Motorskyttebataljonens eldunderstöd utgörs av bandgående amfibiebandhaubits 2S1 “Nejlika” samt Nordflottans Su-24:or. I övningen ingår även taktiska spaningsdrönare, Orlan10. De två motorskyttebataljonerna är utrustade med en special MT-LBMK! men den ska tydligen ersättas av mer kompetent stridsfordon.

Upplagt på “dutube” av telekanalen Arktik-TV den 16 augusti 2021.

Nån varm själ har lagt ut ljud och bild på fordonsmarchen, gasturbiner är bäst.

//fini

Filed under: Uncategorized,