Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Arktisk stridsvagn med gasturbin

Leveranser av T-80BVM till 60:e stridsvagnsbataljonen slutfördes under 2019. I rysk media kallar man T-80BVM för arktisk stridsvagn. Till stor del beroende på att gasturbiner fungerar bra där luften är torr. Och den arktiska och subarktiska luften är torrare på vintern. Kondens och droppbildning i turbinen är klart obra. En annan fin grej med en gasturbin är kompakt och lätt design, samt färre rörliga delar. Ytterligare en fördel är att en gasturbin kan köras på många bränslen. Man kan alltså välja bort bränsle som paraffinerar i stark kyla som diesel. Eller miljödiesel med risk för algtillväxt i bränslecisterner och annat. OK, gasturbinen är törstig men då installerar man lite batterier och annat som medger tyst drift/inriktning. En kul grej är att T-80BVM väger 46 ton, det är en fördel då belastningen på bärande och stötupptagande element i konstruktionen blir lägre. Kyla gör att metallen blir spröd.
Alltså, gasturbin är bäst. Saknar verkligen Boeing GT502-10MA.

Nedanstående filmklipp visar vagnarna under inkörningen efter leverans 2019 till Nordflottans kommando. Inkörningen pågick på en runda av 5 km, enligt artikeln till klippet “80:an flyger: ombeväpning till T-80BVM slutförs hos Nordflottan(dec 2019)”, avverkade snabba ekipage rundan på 14 minuter och långsammare ekipage på 18 minuter(som var normativet). Enligt samma artikel påstår förare tillika mekaniker att “Man flyger med 80:an”. Enligt artikeln går motorn lugnt vid en yttertemperatur på -40 grader.

T-80BVM, från tvzvezda upplagt 2019, inkörning av nylevererade vagnar på en 5 kilometerslinga .

Skjutövning med T-80BVM tillhörande Nordflottans kommando, från februari 2021

//fini

Filed under: Uncategorized, ,