Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Skjutvarningar i september månad!!!

Under september månad finns följande 18 skjutvarningar i Finland. Skjutande truppförband är bl.a Jägarbrigaden, Kajanalands brigad, Pansarbrigaden, Karelska brigaden, Gardes Jägarregementet, Björneborgs brigad, Norra Karelens brigad, pionjärregementet, Reservofficersskolan, provskjutningsanstalten med flera.

( Notera 1: både Kajanalands- och Karelska-brigaden är “readiness-brigader” tillsammans med Björneborgs brigad.

Notera 2: Jägarbrigaden finns i Sodankylä på en breddgrad motsvarande norr Gällivare-Malmberget. Dess svenska geografiska motsvarighet I22 överlevde inte kontakten med tankevärlden hos de höga herrarna i Stockholm, i Helsingfors resonerar man man annorlunda. Notera också Kajanalands brigad som bla finns i staden Kajana ligger på en breddgrad motsvarande Skellefteå. I norra Finland finns alltså två brigader plus luftvärnsregemente och underhållsregemente plus diverse lokalförsvar. Motsvarande situation för svenska försvaret i MILO ÖN är inte lika rolig. )

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

3 Responses

  1. Och vad värre är, eller kanske just därför; inte ens milo ÖN existerar…..

    • brezjnev says:

      Men nu upprättas ju fyra regionala staber och en av platserna är Boden, så MILO ÖN lever vidare i nån form dock inte till namnet och väsentligt bantat ifråga om tillgängliga förband. Men som vanligt lever politikerna i Stockholm i sin lilla drömvärld. Sverige har en Stureplans-Riksdag.

  2. Fyra regionala staber med ansvar för CIMIC, regional säkerhetstjänst och för att leda hemvärnsförband. Staber utan något som helst operativt ansvar, utan undansvar för närområdet och, som det verkar, utan utbansvar för de hvförband de ska leda…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: