Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV satsar på attackdykare

Idag den andra juli kan man hitta en trevlig och somrig artikel på tvzvezda.ru med rubriken “VDV:s attackdykare “neutraliserar” fienden under vattnet.”  I texten kan man utläsa att man kommer att finna attackdykare inte bara i flottan utan också inom VDV.

“Spaningsdykare från en underavdelning tillhörande VDV har redan genomfört undervattenssamträning med vitryska desanter. Militärer från de två länderna tränade handgemäng under vattnet utnyttjandes specialutrustning…”

På sajten desantura.ru kan man i en artikel publicerad den 29 juni läsa om ett fördubblat intag av studenter till VDVs eget högre läroverk i Rjazan, från drygt 400 till 800 studenter. Orsaken anges till följande:

“Detta orsakas av den utökade geografiska verkansområdet för VDV från söder till arktiska breddgrader samt betydande ökning av behovet av kvalificerade specialister.”

Utbildningsprogrammen i Rjazan förändras och förnyas, nya kul grejer att studera introduceras t.ex. i- och ur-lastning på stora landstigningsfartyg, undervattensarbete i sjöar och vattendrag, ta  och hålla del av kustnära zon.

 Artikeln hos tvzezda ackompanjerades av följande inslag;

Sen finns följande hemmasnickrade “inslag” som påstås komma från Rjazan och publicerades fär 10 månader sedan. Rubriken anges till “Förberedelse av attackdykare hos VDVs läroverk i Rjazan”

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz,

Återupptagna tester av signalspaningsfartyg projekt 18280 “Jurij Ivanov”

Noterar att sajten flotprom.ru har en kort artikel från 23 juni om det mellanstora signalspaningsfartyget “Jurij Ivanov”, projekt 18280, som återupptar gångtester till havs. Enligt flotprom försenades avfärden från varvets pir, Norra varvet, därav den forcerade färden (vilket syns i inslaget nedan) genom den stora sjökanalen, från Stora Neva till ön Kotlin. Fartygets konstruktionsbyrå är “Isberg” och byggaren “Norr varvet”, och fartyget kommer att tilldelas Nordflottan. Fartyg nummer två som byggs heter “Ivan Churs” och är enligt ryska wikipedia avsett för Stilla-havsflottan, tredje fartyget enligt samma källa verkar vara Östersjöflottan.

“Jurij Ivanov” är 96 meter lång, 16 meter bred, 4 meters djupgående,framdrivning 2 dieslar á 2720 hk, räckvidd 8000 ryska mil  vid 16 knop, besättning 120 pers.

Oplatsen har en del info om projekt 18280, “Öron på havet” och “Ny bild på Jurij Ivanov”.

Nedan ett nyligt postat inslag på “dutube”.

Ett kort inslag postat på “dutube” i december 2014

Filed under: Radar, rysk teknologi,

VDV:s 98:e och 11:e fällde samtidigt drygt ettusen soldater inklusive stridsfordon

Tvzvezda rapporterade om ett mysigt rekord så här i midsommartider i artikeln “Ettusen fällskärms…”. Det handlar om att omkring 500 desanter från 98:e i Ivanovo som transporterats 500 mil österut till delrepubliken Burjatien och där tillsammans med regionala VDV, 11:e avdelta gardes desant-stormbrigaden, genomfört den största luftlandsättningen i regionen då drygt ettusen desanter fälldes, enligt media, praktiskt taget samtidigt.

Övningen utspelade sig på övningsområdet Tallskogen, Sosnovij Bor, och  den aktiva fasen bestod i ett sen länge utarbetat scenario där jaktplan typ Su-30 geomförde spaning innan markattackplan typ Su-25 “Frogfoot” dök upp. Markattacken anföll luftvärnsinstallationer. Därefter ankom ca 10 tunga transportplan för fällning av förband tilhörande bl.a. 98:e Ivanovo. Transporten/fällningen av förband från 98:e kom från “Ivanovo-norra” och genomfördes utan mellanlandning. Efter fällningen spred sig enheterna över ytan och gick senare över till offensiv med eldunderstöd av artilleri och attackhelikoptrar. Under övningens första dag den 17:e juni genomfördes också övergång av av vattenhinder samt taktisk luftlandsättning med helikopter typ  Mi-8.

I övningen deltog moderniserade BMD-2KU samt det nya ledningssystemet och sambandssystemet “Adromeda-D”. Desanterna från Ivanovo fälldes med spetsfallskärmssystemet “Arbalet-2″ medans de regionala VDV nyttjade systemet “D-10″. Sajten desantura.ru har också en artikel om det hela “Under övning fällde burjätiska VDV 500 soldater och 10 fordon”.

Artikeln hos tvzvezda avslutas med att VDV kommer att genomföra 20 liknande övningar under året.

Nedan tvzvezdas reportage postat på “dutube”.

Filed under: rysk teknologi, ,

Marina spetsnaz övar med “stridsbåt 90″ i Finska viken

Ett filmteam från tvzvezda hade förmånen att få hänga med två grupper med marint spetsnaz under en övning nyligen. Övningen utspelade sig på den ryska förposten i Finska viken vid namn Hogland (Gogland på ryska). Ön var tidigare finsk, Suursaari, och är 11 km lång samt med högsta punkten 176 meter. Här syns siluetten av Hogland från ett utkikstorn på finska Kotka.

Inslaget om övningen på Hogland publicerades den 5 juni. Kortfattat spanar en grupp attackdykare av sjöbotten och stranden för att kunna leda in förstärkning. Förstärkningen med en till grupp spetsnaz anländer  på en snabbgående farkost  typ stridsbåt90-kopia. Gruppen genomför en marsch genom skog och över myrmark och attackerar sen det gamla finska kasinot från 1926 och tar med sig en “tunga” d.v.s man utför något som påminner om en fångsnappning. Visserligen har man namngett inslaget “Piratbas  i Baltikum på finskt kasino: bilder från operation med marina spetsnaz”

Observationsplatsen har en text angående kopian av stridsbåt 90, “Rysk kopia på stridsbåt 90″.

Filed under: spetsnaz, Suomi/Finland, svenska marinen, Sverige,

Vitryska specialstyrkor utbildas på nytt fallskärmssystem

Nyhetssajten för militärindustrins kurir, vpk.name, har en kul artikel daterad till 29 maj 2015 med rubriken “Ryska desanter undervisar vitryska kollegor i att genomföra hopp med fallskärmssystemet “Arbalet-2″. Där kan man utläsa att en pluton ur vitryska specialstyrkorna,SSO, utbildas hos VDV i Rjazan på fallskärmsystemet Arbalet-2.

De vitryska specialstyrkorna är arvtagare till sovjetiska VDV i sovjetrepubliken Vitryssland. Enligt wikipedia på ryska består f.d. vitryska VDV numera SSO, styrkor för specialoperationer, av 38:e avdelta mobila gardesbrigaden i Brest, 103:e avdelta mobila gardesbrigaden i Vitebsk, 5:e spetsnazbrigaden i Marjana Gorka samt enheter som 33:e spetsnazgruppen i Vitebsk samt 527:e spetsnazkompaniet i Borisov samt 22:a spetsnazkompaniet i Grodno.

I artikeln hos Vpk står:

“Under utbildningens gång lägger de ryska specialisterna fokus på att finslipa de vitryska kollegornas förmåga att manövrera detta spetsnazfallskärmssystem, precision vid landning samt utöka flygningens räckvidd.”

Vidare står att:

“De krigstjänstgörande kommer att genomföra praktiska fallskärmshopp i grupper om minst 6 personer från 1400-4000 meter med stabilisering  till öppnandet av huvudskärm (1000-1400 m) och landa på en yta mindre än 100×100 meter”

Utbildningen kommer att pågå till 10 juni. I artikeln informeras om att “Arbalet-2″ används av span- och spetsnaz-enheter tillhörande ryska VDV.

Nedan inslag från vitrysk media, BugInform, från april i år då vitryska 38:e brigaden samövade med 104:e kompaniet från 76:e från Pskov, det hela inträffade mellan 14-16 april på det vitryska övningsområdet Brestskij. I övningen tränade en förstärkt bataljon i att söka, blockera samt förinta fientliga sabotage-und-förband.

Ytterligare ett inslag från samövningen i april, nu från “Vitryssland idag” som informerar om att 400 deltog i övningen varav 60 från 76:e i Pskov och resterande dryga 340 var spetsnaz från vitryska 38:e.

Filed under: Ryssland, spetsnaz,

B-471 “Magnitogorsk” har lämnat Östersjön

Tvzvezda.ru har en kort notis daterad till 27 maj om att diesel-ubåten typ Kilo vid namn B-471 “Magnitogorsk” har återvänt till Nordflottan och sin hemmabas Polarnij. Ubåten har befunnit  sig i Östersjön under 18 månader med uppgift att “spana, upptäcka och följa främmande ubåtar”.

På “dutube” finns ett inslag från “Vesti Murman” från 23 maj om det hela och där framgår att även B-237 “Rostov na Don” (Improved Kilo) också anlöpte Polarnij. B-237 ska utföra diverse prov bl.a. djuphavstester. B-237 sjösattes i juni 2014.

Filed under: ryska marinen, svenska marinen,

Skott med förbättrad sjömålsrobot Kh-35U “Harpoonskij”

Tvzvezda.ru publicerade ett reportage den 29 april om det första robotskottet med förbättrad sjömålsrobot Kh-35U hos Stilla-havs-flottans kuststyrkor,“Bal genomförde första skottet i Primorje”.  Robotskottet(n) genomfördes av till Stilla-havs-flottans kustrobotförband utrustade med robotkomplex “Bal” (SSC-6 “Sennigth”). I reportaget framgår att räckvidden på sjömålsroboten är 26 mil och detta ger att det rörde sig om skott med Kh-35U eller Kh-35UE (U- förbättrad, E- för export). Exportvarianten  har hälften så stor jetmotor (turbofan) än basversionen vilket ger mer utrymme till bränsle och därmed större räckvidd. Navigeringen kan ske med radar och GPS; och själva låsning till målet sker på upp till 50 km avstånd med passiv-aktiv-radar typ moderniserad Granj-K, enligt ryska wikipedia.

Kärnan i en typisk avdelning “Bal” består av 2 kommandofordon, upp till fyra robotfordon samt upp till fyra robotomladdningsfordon, enligt ryska wikipedia. Båda avskjutningsfordonet och robot-transportfordonet kan ta upp till 8 stycken robotbehållare/container. Ja just det, robotskjutningen genomfördes tillsammans med 500 man och 20 fordon samt deltagande marinflyg och fartyg.

Kustrobotsystem “Bal” finns hos följande förband enligt flera wikipedia-sidor: 11:e och 15:e kustförsvarsbrigaden tillhörande Svarta-havs-flottan, 72: kustförsvarsregementet tillhörande Stilla-havs-flottan samt 46:e kustförsvarsförbandet tillhörande Kaspiska flottiljen.

Reportaget från tvzvezda finns på dutube:

Nedan, ett äldre reportage om “Bal” hos Kaspiska flottiljen från 2013, också prducerat av tvzvezda:

Filed under: rysk teknologi, ,

102:a PDSS övade neutralisering av fientliga attackdykare i basområdet

Tvzvezda publicerade den 24 april  ett 30-sekundersinslag om en övning där 102:a PDSS övade försvar av Svarta-havsflottans basområde i Sevastopol-bukten. Enligt övningsupplägget larmades PDSS efter att okända attackdykare försökt tränga in i Sevastopol-bukten. Enligt den korta artikeltexten genomfördes eldöppning mot övningsmål på 15 meters djup varvid alla mål bekämpades. Rubriken på inslaget hos tvzvezda lyder: “Finn fienden under vattnet: i Sevastopol genomfördes försvarsövning av flottbas”.

RIANovosti gjorde ett reportage 2012 om hur  dykare neutraliserade “diversanter” och oskadliggjorde minor under en övning med Svartahavs-flottan i Tsemesskoj-bukten. Det borde ha involverat folk från något PDSS-förband, se inslaget längst ned.

ПДСС/PDSS = Protivo-Diversionnich Sredstva i Sily, snabböversatt till “anti-sabotage-medel och förband”.

Filed under: Kalla kriget, Ryssland, spetsnaz, svenska marinen,

22:a spetnazbrigaden tillhörande GRU har tillförts nya MRAP

Flera nyhetssajter har de senaste 48 timmarna annonserat nya leveranser av MRAP typ Taifun till ett spetsnazförband baserat i länen Rostov och Krasnodar d.v.s. Södra Militärområdet. På sajten desantura.ru berättas i artikeln “Till Södra militärområdets spetsnaz har anlänt nästa parti Taifun”. I artikeln nämns att det rör sig om cirka 30 stycken Taifun. På wikipedia kan man läsa om fordonet som  kommer från Kamaz, Kamaz-63968 “Taifun”. Fordonet är en MRAP, Mine Protected Ambush Resistant, och uppfyller nivå STANAG 4569 3b samt 4.  Fordonet har keramiskt pansar och kan utrustas med en fjärrstyrd vapenstation, en kort förklaring pm det ryska Taifun-programmet kan läsas på engelska wikipedia. En kul grej är att fordonen uppges ha fem videokameror för observation runtom fordonet.

Ryska federationens försvarsministerium har också en artikel med samma rubrik och innehåll som desantura.ru. det man kan notera är att spetsnaz-förbandet som avses har verksamhet i Rostov- och Krasnodar län. Det skulle kunna röra sig om 22:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU som har verksamhet i dessa län. I Batajsk finns avdelningarna 108:e och 173:e och i Stepnoj 305:e och 411:e, belägna i länet Rostov (länets centrum Rostov-vid-Don). En skolfunktion i form av 56:e finns  Krasnaja Poljana, området Azov. Båda länen gränsar mot Azovska sjön, som avgränsas av ryska Taman-halvön och sydästra delen av Krim i form av Kertj-halvön. Allt enligt den ryska wikipediasidan om 22:a

Nedan ett kort inslag om en variant av Taifun från tvzvezda på dutube.

I artikeln kan man läsa att förbandet genomför träning på fordonen under fältövning på övningsområdet, träningen omfattar tekniskt underhåll, träning i autodrom, träning i att köra i vägnätet samt ingå i kolonn med max eller minimal hastighet.

Det kan noteras att förbandet grundades den 24:e juli 1976 i Kazahkiska SSR, som resultat av omorganisering av militära formeringar i  mellersta Asien efter oenigheter mellan Sovjet och Kina.  22:a har varit med i flera konflikter som kriget i Afghanistan, när Röda Armén återtog Baku 19-20 januari 1990 (Blodiga januari/svarta januari), konflikten i Nagorno-Karabach 1990-91, konflikt i Nordossetien 1992, första Tjetjenien-kriget 1996 (Terroristerna i Kizljar), aktion i Tjetjenska republiken 1999, insatser i kriget i Georgien 2008. Detta enligt ryska wikipedia, vidare har mellan åren 1985 och till dags dato 500 krigstjänstgöranden i förbandet erhållit statlig medalj varav 8 den högsta utmärkelsen Ryska Federationens hjälte. Dessutom, var 22:a det första förbandet sen det Stora Fosterländska kriget att erhålla utmärkelsen/tillnamnet gardes i förbandsnamnet den 3:e mars 2001. Detta skedde på ukaz av Ryska federationens president Vladimir Putin, orsaken angavs till “…massiv heroism och mod, ståndaktighet och djärvhet…” 

Filed under: Kalla kriget, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

Spetsnaz infiltrerade bakre områden och attackerade stab och samband

Spetsnazenheter i Centrala militärområdet har enligt desantura.ru och tvzvezda genomfört en övning nyligen. Information om detta finns i två artiklar från 23 resp. 24 mars, “Spetsnaz slog ut fientlig stab samt robotenheter”
och “I Samara län slog spetsnaz ut fiendens stab och robotenheter”.

Enligt desantura.ru luftlandsattes en grupp spetsnaz som efter 35 km marsch genomförde span/und i målområdet. Man fastställde punkter för indirekt eld, fiendens marschvägar samt fiendens möjliga handlingsalternativ. Under övningen förstördes sambandsknutpunkt, eldöverfall på stab för att sen med dokumentation m.m. retirera till evakueringsområdet. Gruppen var utrustad med elektro-optisk observationsutrustning.

Enligt tvzvezda.ru deltog fler än 400 personer (eller människor som det står i artikeln) samt 70 fordon. Tvzvezda benämner robotenheterna som varandes av taktisk natur.

Телеканал “Звезда”

В Самарской области спецназовцы вывели из строя ракетные комплексы условного противника

24 марта 2015, 15:25

На полигоне в Самарской области подразделения специального назначения ЦВО отработали задачи по выведению из строя основного командного пункта, тактических ракетных комплексов и уничтожению колонны главных сил условного противника… Подробнее »

Filed under: Kalla kriget, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

Blogroll

Försvarsmakten i Finland på You Tube

Filmklipp på Youtube

Intressanta bloggar

Klassikern "Förebudet" på You Tube

Krigsangelägenheter - Военно дело (Voennoe delo)

Nyhetssajter

Sköna minnen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.