Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Fällning av spetsnaz i samövningen “slaviskt broderskap”

Tvzvezda.ru rapporterar den 3 september om en samövning med spetsnaz från Vitryssland, Serbien och Ryssland i artikeln “Ryska, vitryska och serbiska desanter stormar sydlig himmel”. I artikeln kan man läsa att 700 desanter från ryska 7:e desant-storm-divisionen tillsamman med avdelta spetsnazkompanier från Serbien och Vitryssland samövar, totalt 700 man och 20 flygplan/helikoptrar samt drygt 100 fordon.

I artikeln “Fler än 250 övningsdeltagare i “Slaviskt broderskap” fälldes  på torsdagen i Krasnodar-området”  på sajten desantura.ru kan man få sig till livs att vid en övning mellan 2 och 5 september  deltar från Ryssland en förstärkt bataljon ur 7:e gardes-desant-storm-divisionen, från Serbien ett kompani spetsnaz samt från Vitryssland två kompanier spetsnaz. Totalt 700 man och 20 flygplan och helikoptrar. För fällning nyttjas tio stycken Il-76 från flygregementen i Pskov och Taganrog, samt även ett gäng Mi-8.

Under onsdagen fälldes 250 övningsdeltagare i Krasnodar-området. En massdesantering planerades till 3 september involverande flygfälten “Krimsk” och “Krasnodar” med landsättning på “Röda Oktober”.Under fredagen kommer ryska och vitryska spetsnazgrupper att fällas  med landningszon Rajevsk.

Nedan ett inslag från tvzvezda.ru postat på “dutube”:

Filed under: spetsnaz,

Enheter ur 80:e arktiska brigaden har landstigit, taktisk övning med VDV-spetsnaz

Tvzvezda.ru rapporterade den 24:e augusti att första etappen av övningen där enheter ur 80:e arktiska brigaden deltar i är avklarad, nämligen landstigning på Jenisejs stränder i norra delen av av regionen Krasnojarskij Kraj. Inblandade landstigningsfartyg var “Georgij Pobedonosets” och “Kondapoga”.

Enligt en artikel på sajten Voennoe.rf från 27:e augusti kommer i Norilsk-området  genomföras en taktisk övning med Nordflottans arktiska brigad, spetsnazenheter från VDV samt specialoperationsstyrkor från Centrala militärområdet.

Ett särskilt moment kommer under övningens gång att involvera underenheter ur VDV och spetsnaz vars uppgift blir att binda och störa motståndaren.

Vidare enligt artikeln: “Grupper av spetsnaz tillhörande specialstyrkorna kommer under övningens gång att träna spaning, upptäckt och attack på kritiskt viktiga objekt tillhörande motståndaren…”

Nedan inslag om landstigningen från tvzvezda.ru.

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz, ,

80:e arktiska brigaden övar landstigning

Noterar att tvzvezda.ru har publicerat inslag om hur delar av 80:e arktiska brigaden övar ilastning fordon på stort landstigningsfartyg BDK-45 “Georgij Pobedonosets”. På “dutube” finns sen 10.e augusti inslag från tvzvezda.ru om hur man lyckas lasta bandvagnar och hjulfordon på 20 minuter.

På tv21.ru finns en artikel från 7:e augusti med titeln “Förare från arktiska brigaden…” som omtalar hur enheter ur Nordflottans arktiska brigad förbereder sig för en storövning i Arktis.  I förberedelser inför övningen ingår ilastning på stora landstigningsfartyg typ Ropucha, “Georgij Pobedonosets” och “Kondapoga” för att sen inom kort utföra transport till övningsområde i Arktis. I denna artikel omnämns samövning med VDV och spetsnaz bl.a. på Putaranaplatån nord Norilsk. Enligt artikeln har enheter ur 80:e tränat lastning av fordon och soldater i en hel vecka inför övningen.

Den 21:a augusti publicerades på tvzvezda.ru följande inslag “Nordflottans motorskytte landstiger för första gången på sibiriska öar”. I den korta texten omnämns att desanter från 80:e finns ombord på flaggskeppet BPK “Severmorsk” men i filmsinslaget syns BDK-45 “Georgij Pobedonosets” samt att en konvoj med fartyg stävar mot porten till Karahavet via norra Ishavet med målet Sibiriska öarna.

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz, ,

Hydroakustiskt komplex MGK-608M

Sajten flotprom.ru publicerade idag den 11:e augusti en artikel med rubriken “Nordflottan kommer att erhålla ett andra stationärt hydroakustiskt komplex.”. Flotprom hänvisar till sajten gosinköp, parterna i affären är Försvarsministeriet och “Vetenskaps- och forsknings-institutet Atoll” (NII Atoll). På institutets hemsida kan man läsa följande om det passiva stationära hydroakustiska komplexet MGK-608E:

  • Upptäcka i det hydroakustiska fältet under- och över-vattensobjekt.
  • Hydroakustisk övervakning för att kunna fastställa kurs, hastighet och rörelsemönster hos undervattens- och övervattens-objekt.
  • Automatisk klassificering av objekt via bullersignatur.
  • Dokumentera och arkivera information om funna objekt.
  • Automatisk diagnostisering av teknisk status på hydroakustiskt komplex “MGK-608E” vid start samt funktionskontroll under drift.
  • Automatisk informationsutsändning av upptäckta objekt.

På institutets hemsida kan man läsa att antal antenner i komplexet är upp till 60 st samt att systemet kan placeras upp till 20 mil från kusten på ett djup upp till 1000 meter.

Filed under: rysk teknologi,

Landstigningsövning i Kaliningrad

Sajten flot.com har en artikel från 7:e augusti med titeln “Stor övning i landsättning av marininfanteri kommer att genomföras nästa vecka i Kaliningrads län”. I övningen kommer 10 örlogsfartyg, båtar och bevakningsfartyg att ingå samt 500 soldater och drygt 40 stridsfordon från Kusttrupperna bl.a. nya BTR-82A. Datum till övningsstart anges till 13:e augusti, övningsområde Chmelevka och avser landsättning i oförsvarad kustzon. Landsättningen kommer dels att ske från minst två landstigningsfartyg och dels medelst fallskärm från transportplan tillhörande det militära transportflyget.

Noterar också att tre stycken mindre landstigningsfartyg typ projekt 21820 “Dugong” upptagits i Baltiska flottan, “Denis Davydov”, “Lejtenant Rimskij-Korsakov” och “Mitjman Lermontov”, också enligt artikel på sajten flot.com från andra juli 2015. Enligt artikeln är projekt 21820 avsett för att snabba landsättningar i oförsvarad kustzon.

Nedan ett amatörupptag från vad som anges vara motsvarande övning ifjol den 25:e augusti i övningsområde Chmelevka.

Filed under: ryska marinen, spetsnaz,

VDV förstärks med fler spetsnaz-kompanier

Interfax-AVN publicerade igår den 30:e juli en artikel med rubriken “Man kan komma att sätta upp ett desant-stormregemente på Krim enligt Sjamanov”. I artikeln citeras chefen VDV Vladimir Sjamanov.

I artikelns första stycke talas om diskussioner mellan ledningen för VDV och Generalstaben om att utöka två-regementesförband till tre-regementesförband t.ex. 7:e i Novorossijsk och där det tredje regementet skulle hamna på Krim i Dsjankoj.

Längre ner i artikeln står följande:

“Enligt V.Sjamanov, under organisationsförändringar i VDV-enheter har fem stycken spanbataljoner formerats.”Till årets slut har ytterligare tre spanbataljoner formerats, meddelade han”.”

Sista stycket inleds med:

“V.Sjamanov tillade, att första kompaniet i spanbataljoner är ett spetsnazkompani”

På sajten desantura.ru kan man läsa om att de två förband som föreslås erhålla ett tredje regemente är 7:e i Novorossijsk och 76:e i Pskov.

Filed under: spetsnaz,

ASM-DT för undervattensspetsnaz

Hittade följande inslag daterat till 2012 på “dutube”, som handlar om undervattenskarbin ASM-DT. Inslaget kommer från programmet “Voennaja Tajna” hos ryska RenTV. I inslaget intervjuas konstruktören Jurij Danilov.

Sen finns följande korta inslag om gamla hederliga APS:

Filed under: spetsnaz,

Ursäkta herr Vasilij Filippovitj eller vad har PDP 137 gjort sistledes

Noterar att den 23 juli publicerades på sajten twower.livejournal en kort artikel om att 137:e PDP tillhörande VDV:s 106:e i Tula erhållit tillnamnet “av Rjazan” tack vare :

“..massiv heroism och djärvhet, uthållighet och manlighet uppvisad av regementets personal under stridshandlingar vid försvar av faderslandet och statens intressen under väpnade konflik-förhållanden”.

Noterar två saker, dels följande inslag som postats på “dutube” för åtta månader sen då 137:e var stationerad vid Ukrainas gräns i november 2014, och dels var 137 PDP med  i övningen som Jägarchefen har skrivit om under rubriken “Två dygn i juli”.
Enligt twower har luftvärnsrobotregemente nr 4 tillhörande 76:e i Pskov erhållit tillnamnet “Gardes”.

Enligt följande hyllningsinslag till 137:e på “dutube” har man stupade från  Tjetjenien i början av 2000-talet. Nyaste datumet på en gravsten som skymtar förbi är dock 2005.

Mer om Vasilij Filippovit Margelov finns på wikipedia.

Filed under: spetsnaz,

PDSS avvärjde attackdykare i Severomorsk

Den 15  juli publicerade tvzvezda.ru en artikel med rubriken “Nordflottans matroser avvärjde anfall av attackdykare”, denna artikel fick sen en uppföljare den 20 juli då med rubriken “Matroser avvärjde attack av “terrorister” i Severomorsk”.

Kort inslag från tvzvezda om det hela, utlagd på “dutube”:

Redan den 14 juli publicerade emellertid SeverPost.ru en artikel med rubriken “BPK “Admiral Levtjenko” avvärjer överfall av attackdykare – övning””

Första stycket i artikeln lyder:

“Idag i Nordflottans huvudbas – staden Severomorsk – påbörjades metod-övnings-möte för ledningsstaber tillhörande VMF Ryssland avseende organisation av försvar av baseringspunkter för övervattensfartyg och undervattensbåtar.

Samlingen genomförs under handledning av Ryska flottans högsta chef Viktor Tjirkov”. Tillsammans med honom deltar flott- och samordnings-staber samt också styrkeschefer samt ledningschefer tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs-, Baltiska-flottan samt Kaspiska flottiljen.”

Vidare står i artikeln och sagesmannen anges till Nordflottans presstjänst överste av första rangen Vadim Serga:

“Särskild uppmärksamhet under genomförandet av samlingen kommer att ges frågor visavi fiendens PDSS. Den praktiska delen av mötet kommer att idag utföras ombord på stora ubåtsjaktfartyget “Admiral Levetjenko”. Besättningen kommer tillsammans med egna PDSS-enheter att demonstrera sin skicklighet i en fartygsövning att utföra åtgärder under förhöjd beredskap och snabbt avvärja anfall av attackdykere, samt begränsa följderna av dess verkan.”

Texten i SeverPost står i kontrast till “terroristerna” i uppföljningsreportaget hos tvzvezda den 20 juli.

Enligt ryska wikipedia finns två stycken PDSS-enheter i området:

160:e OOB PDSS i Vidjajevo.
269:e OOB PDSS i Gadschijevo, staden känd under namn som Skalistij och Murmansk-130.

På “dutube” finns följande inslag av okänt märke från augusti 2011 som påstås härröra från 160:e.

Filed under: spetsnaz, Uncategorized, VMF

VDV satsar på attackdykare

Idag den andra juli kan man hitta en trevlig och somrig artikel på tvzvezda.ru med rubriken “VDV:s attackdykare “neutraliserar” fienden under vattnet.”  I texten kan man utläsa att man kommer att finna attackdykare inte bara i flottan utan också inom VDV.

“Spaningsdykare från en underavdelning tillhörande VDV har redan genomfört undervattenssamträning med vitryska desanter. Militärer från de två länderna tränade handgemäng under vattnet utnyttjandes specialutrustning…”

På sajten desantura.ru kan man i en artikel publicerad den 29 juni läsa om ett fördubblat intag av studenter till VDVs eget högre läroverk i Rjazan, från drygt 400 till 800 studenter. Orsaken anges till följande:

“Detta orsakas av den utökade geografiska verkansområdet för VDV från söder till arktiska breddgrader samt betydande ökning av behovet av kvalificerade specialister.”

Utbildningsprogrammen i Rjazan förändras och förnyas, nya kul grejer att studera introduceras t.ex. i- och ur-lastning på stora landstigningsfartyg, undervattensarbete i sjöar och vattendrag, ta  och hålla del av kustnära zon.

 Artikeln hos tvzezda ackompanjerades av följande inslag;

Sen finns följande hemmasnickrade “inslag” som påstås komma från Rjazan och publicerades fär 10 månader sedan. Rubriken anges till “Förberedelse av attackdykare hos VDVs läroverk i Rjazan”

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz,

Blogroll

Försvarsmakten i Finland på You Tube

Filmklipp på Youtube

Intressanta bloggar

Klassikern "Förebudet" på You Tube

Krigsangelägenheter - Военно дело (Voennoe delo)

Nyhetssajter

Sköna minnen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.