Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV-övning om 2000 man nära gränsen till Estland

Tvzvezda.ru har en artikel från 28 februari med titeln “Desanter omkring Pskov neutraliserade diversanter och stred regemente mot regemente”. Den något ofullständiga och slarvigt skrivna artikeln kompletteras av två texter på desantura.ru med rubrikerna “I länet Pskov börjar en VDV-övning med deltagande av 2000 krigstjänstgörande” och “Fler än tusen desanter forserade floden Velikaja”. Den första artikeln på desantura har källa tass.ru och den andra har m.ria.ru, publicerade 24 februari samt 27 februari.

Kortfattat påbörjade VDV den 24 februari en femdagarsövning i länet Pskov övningsfältet Röda Skeppet omfattande två bataljonstaktiska stridsgrupper om totalt 2000 man och 500 fordon. Under övningens gång kommer 1500 man och 12 stridsfordon att luftlandsättas under torsdagen, natten till fredagen kommer forcering av floden Velikaja att påbörjas av den första taktiska bataljonsgruppen. ´Denna grupp kommer att genomföra aktiv patrullverksamhet på uppemot 10 mil i fiendens bakre områden därefter övergå till försvar. Den andra bataljonstaktiska gruppen forcerade också Velikaja samt inväntade 2:a stridsgruppen i patrullområdet. Floden Velikaja kommer att forceras på fyra ställen, floden uppges i dessa dagar vara 100 meter bred. Övningens avslutande etapp är stridsskjutning som påbörjas på lördagen.

I en av artiklarna nämns att under torsdagen den 26 februari genomför VDV i Kostroma parallellt en bataljonstaktisk övning innefattande luftlandsättning, i denna övning deltar 1500 man och 200 fordon.

Relaterat:

76:e i Pskov genomför omfattande luftlandsättning (11 augusti 2014)

I svenskt närområde del2: luftbro från Pskov… (mars 2014)

Телеканал “Звезда”

Десантники под Псковом обезвреживают диверсантов и воюют полк на полк

28 февраля 2015, 19:06

На полигоне Струги Красные под Псковом 100 боевых машин десанта совершили марш-бросок через реку Великая. В межсезонье она разливается больше чем на 100 метров. И хотя бурное паводковое течение легко сносит БМД в сторону, механики уверенно вывели их к нужной точке. … Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Prickskyttar övade likvidering av fientlig patrull i vintrigt väder

En kul artikel om träning/övning med prickskyttar publicerades hos tvzvezda.ru den 10 februari. Extra kul är att det enligt texten handlade om utbildning av prickskyttar med som man skriver: “grabbar med stridserfarenhet från lokala konflikter och kontraterroristoperationer”. Ytterligare en kul grej är att i inslaget får man inte se hela ansikten på soldaterna. Rubriken på artikeln kan översättas till: “Grupp av prickskyttar förintade fientlig spaningspatrull i området kring Sankt Petersburg” I slutet av artikeln står att det finns speciell dataträningsutrustning för dessa skyttar på en prickskytteskola i Västra Militärområdet, där de blivande prickskyttarna analyseras och tränas.

Телеканал “Звезда”

Снайперская группа уничтожила головной дозор противника под Санкт-Петербургом

10 февраля 2015, 09:16

В Ленинградской области на боевые позиции вышли курсанты школы снайперов. Многие из этих парней уже получили боевой опыт в локальных конфликтах и контртеррористических операциях. … Подробнее »

Sen kan man notera att den fjärde februari publicerades ett inslag på tvzvezda.ru om övning av prickskyttar i Östra Militärområdet. I inslaget meddelas att prickskyttenheter i motorskytteförband i Östra Militärområdet är de enda som övar med den nya grovkalibriga prickskyttegeväret ASVK (12,7 mm).
Rubriken på inslaget är: “Allt fler prickskyttar i ryska armén”.

Телеканал “Звезда”

В российской армии все больше снайперов

4 февраля 2015, 16:17

В школе подготовки снайперов Восточного военного округа приступили к обучению новых курсантов. Стрелков научат поражать цели из штатного оружия, в том числе из новых армейских крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК калибра 12,7 мм. … Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, ryska armén, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

Delar av den nya arktiska 80:e brigaden i Alakurtti övar strid

Noterar att tvzvezda.ru har ett inslag från 17 januari om att delar av den nya arktiska brigaden i Alakurtti (när finska gränsen) övar strid, “Arktiska brigaden förberedd till strid: Rysslands armé uppvisar en ny underavdelning”. I artikeln står att läsa att brigaden under 2015 kommer att tillföras nya fordon för att kunna fungera bättre under arktiska förhållanden, men att man i nuläget använder sig av många lätta multifunktionsdragare d.v.s. MT-LB, dock med en 12,7 mm NSV på taket. Just nu fortsätter arbetet med att tillföra fler soldater och officerare till förbandet.

Телеканал “Звезда”

Арктическая бригада готова к бою: в армии России появилось новое подразделение

17 января 2015, 16:14

Позиции условного противника на Кольском полуострове в Мурманской области штурмуют бойцы отдельной арктической мотострелковой бригады.

Подробнее »

I nättidningen “Nordposten” kan man i artikeln “I Alakurtti har en arktisk brigad börjat öva strid” läsa att soldater tränas i handeldvapen och understödsvapen, från automatkarbin AK-74 till pansarvärnsvapen RPG-7 och granatspruta AGS-17. Chefen för 80:e motorskyttebrigaden i Alakurtti är överste Ilja Pavlov.

På sajten bmpd.livejournal finns ett blogginlägg från 18 januari samt foto vid överlämnandet av standaret till 80:e motorskyttebrigaden. Blogginlägget anger att 80:e ska kunna fungera ned till -52 grader.

Filed under: Kalla kriget, rysk teknologi, ryska armén, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Försvara landets intressen – ryska omgrupperingar norrut

Tvzvezda har en intressant artikel från den sjunde januari 2015 med titeln “Den ryska strategin i Arktis”. Där kan man utläsa bl.a. följande:

“Man anser att Arktis är en pirog full av olja och gas, som förutom dessa förbränningsbara substanser även är rikt på annat. Hursomhelst som med varje objekt av ekonomisk natur besitter den arktiska zonen strategiska intressen framförallt i det längre perspektivet, vilket innebär att den civila närvaron kräver militär närvaro för stöd av säkerhet och okränkbarheten av “den ryska delen av Arktis”.

Med målet att bevaka säkerheten hos intressen för Ryska Federationens Försvarsministerium har Ryssland aktivt börjat omgruppera till denna region militära grupperingar, vars huvudsakliga uppgift endast består i att – försvara landets intressen.

I artikeltexten nämns omgrupperingan av 99:e taktiska gruppen till Nysibiriska öarna (där man renoverat flygfält och upprättat militär närvaro) samt den pågående omgruppering av 80:e brigaden i Alakurtti, Murmansk län (några mil från finska gränsen). Vidare nämns även utplacering av jaktplan typ Mig-31 (senaste modofieringen) på det nyrenoverade flygfältet Rogatjevo i området Gåslandet på Novaja Zemlja. Dessutom nämns att till oktober 2015 kommer infrastruktur för delar av luftförsvaret att ha kommit på plats.

—TILLÄGG under kvällen—————-

Den uppmärksamme läsaren ser att jag använt formuleringen “omgruppering av 80:e ..i Alakurtti”, det är inte så att man flyttar 80:e från ena sidan av samhället till den andra utan det handlar om att ställa upp ett förband i Alakurtti och då även i betydelsen sätta upp. Detta styrks av att nyhetssajten “Röda Stjärnan” i en artikel apropå det arktiska kommandot “Nord” skriver:

“Till försvar av nationella intressen i Arktis skapas en sammansatt stridsgruppering. I närtid fullbordas formeringen av en avdelt motorskyttebrigad (arktisk) i Murmansk län. En andra arktisk brigad kommer att formeras under 2016…”

Vill även passa på att nämna att den ryska bloggen bmpd.livejournal.com i ett inlägg från september 2014 påstår att 99:e taktiska gruppen kommer att inkludera kustrobotbatteri typ Rubesj.
——————————————-

Försvarsministeriets ordförande Arkadij Bachin sa i en intervju nyligen att uppgifterna för VVS i Arktis kommer att karakteriseras av :

“Regelbundna patrulleringar, dygnet runt i alla väder. Vi måste återupprätta i sin helhet polarflyget och dess infrastruktur. Och vi kommer att göra det”

I artikeltexten påstår man att med stor sannolikhet kommer den gamla sovjetiska flygplatsen “Graham Bell” att åter tas i bruk, flygfältet ligger i ögruppen Franz Josefs land. Enligt artikeln genomfördes under sovjettiden på 1980-talet övning med Mig-31 i syfte att genskjuta amerikanskt strategiskt bombflyg på väg in över centrala Ryssland. Enligt tyska wikipedia var flygfältet 2.1 km långt och i området fanns också en radarstation på halvön Cholmistij.

I artikeln nämns de huvudsakliga arméstyrkorna i Arktis i form av två motorskyttebrigader samt en marininfanteribrigad med stöd av kustvärnet och gränstrupperna. Här omtalas också det nordliga vinterutbildningsprogram som genomförs hos 200:e avdelta motorskyttebrigaden i Petjenga. Men i artikeltexten konstateras att det inte räcker med dessa förband i ett försämrat omvärldsläge och att det är bättre och mer produktivt att säkra luftrum såväl som vattenrum liksom även att omgruppera specialavdelningar. Därför innefattar utbildnings- och utrustnings-programmet hos 200:e i Petjenga även tillförsel av ny teknik och spetsresurser för att kunna verka i arktiskt klimat. I artikeltexten nämns i samband med detta lyckosamma tester av närluftvärnssystemet Pantsir på de Nysibiriska öarna d.v.s. på basen på ön Kotelnyj.

Den 9 januari publicerade flot.com en artikel om att Nordflottans marininfanteribrigad kommer att tränas i aktion under förhållanden i “Fjärran Nord och andra arktiska territorier”. Rubriken på artikeln är “Nordflottans marininfanteri kommer att träna aktion i Arktis”. I artikeln nämns att marininfanteriet fortsätter att öva på övningsområden ovanför Polcirkeln bl.a. fallskärmshoppning samt skjutning med eldhandvapen och artilleri.

Flot.com har också en till artikel av intresse, från 10 januari, med rubriken “Nordflottan tillförs luftförsvarssystem S-400 “Triumf”. I artikeln nämns att personal från Nordflottan åker ned till övningsområde i Astrakhans län för att lära sig S-400 “Triumf”, speciellt hur att använda systemet uppe i Fjärran Nord. Enligt artikeln påminner S-400 en hel del om S-300, som finns på Kola-halvön, och till sommaren kommer man att provskjuta S-400 i Astrakhans län och sen återvända hem för att gå in i beredskap.

Det kan noteras at enligt engelska wikipedia har S-400 “Triumf” 4-40 mils räckvidd, så en basering nära Finland täcker stora delar av Finska Lappland och delar av nordligaste Sverige. Och notera att till Arktis räknas även norra Sverige och norra Finland.

Relaterat:

Rysk framstöt i Arktis – militär radar på Wrangels ö

Utökad närvaro i Arktis, en av huvuduppgifterna för Nordflottan 2014

“Arktis, vi har återvänt”

Ny radarstation i Arktis

Arktiskt flygfält från sovjettiden åter i drift

Arktis: fartyg från Nordflottan har besökt Franz Josefs land

Filed under: arktisk brigad, Kalla kriget, PVO, ryska armén, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

45:e VDV-regementet omvandlas till spetsnazbrigad

Tvzvezda publicerade igår den första januari 2015 en artikel med rubriken “Spetsnazbrigad inom VDV kompletteras med tre und/span-bataljoner.”

I artikeln citeras en officiell representant för VDV i form av överstelöjtnant Jevgenij Mesjkov:

“Inom organisationen för VDV har det grundats en spetsnazbrigad i Moskva län och man formerar tre avdelta und/span-bataljoner i Pskov, Tula och Novorossijsk.”

Tidigare under 2014 har t.ex. vpk-news rapporterat om att en avdelt spetsnazbrigad för VDV kommer att skapas med grunden i 45:e regemente i Podmoskovje,“I slutet av detta år uppvisar VDV en spetsnazbrigad”. Även sajten politikus.ru har en artikel med samma rubrik och samma innehåll/innebörd. Lenta.ru har en artikel från augusti 2014 med rubriken “VDV Ryssland förstärker sitt spetsnaz” där chefen VDV, Vladimir Sjamanov, citeras:

“Till första december, inom ramen för 45:e spetsnazbrigaden, kommer det att formeras tre avdelta und/span-bataljoner inom tre enheter: två vid stormdesanterna (76:e i Pskov och 7:e i Novorossijsk) och en vid luftdesanterna (106:e i Tula)…Detta kommer otvivelaktigt att ge VDVs kommando och Generalstaben tillgång till specialiserade instrument i form av särskild und/span.”

I artikeln från politikus.ru citeras också chefen VDV:

“…till första december kommer 45:e avdelta spetsnazbrigaden i ny organisatorisk struktur med ny uppsättning utrustning, teknik och beväpning…”

I artikeln hos tvzvezda står också att arbete i VDV pågår med att formera en fredsbevarande styrka om 5.000 man.

Filed under: Estland/Viro, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Undervattensrobotar genomgår test på B-90 “Sarov”

Den 26 december dök det upp på flot.com en kort notis om att den icke-atomdrivna djuphavsubåten B-90 “Sarov” (projekt 20120) genomförde tester av undervattensrobotar . Flera ryska mediasajter har i princip samma innehåll angående detta. Ursprungskällan anges i flot.coms artikel till RIA Novostis text “Undervattensrobotar testas på ubåten Sarov”. I artikeln citeras en högt uppsatt källa inom det militärindustriella komplexet:

“Ubåten är till för att testa “militära och icke-militära obemannade farkoster, och olika typer av vapen och beväpning på olika varianter av undervattensteknik, deras prototyper, praktiska modeller (förserier), samt deras utsläpp via utsläppsanordning.””

Det som är kul med B-90 “Sarov” är att ubåten är den enda av projekt 20120, sjösattes 2007 och uppgick i ryska flottan 2008. Ubåten bygger på ett tidigare projekt av konstruktionsbyrån Rubin. Visserligen påbörjades bygget redan 1988 och ubåten var vid ett tillfälle klar till 40%. Dock uppstod pengabrist varvid bygget frös inne, men bygget återupptogs 2003. 2010 renoverades och moderniserades ubåten enligt följande artikel hos Vpk “På hemlig ubåt tillhörande VMF påbörjas påföljande modernisering”. I denna artikel kan man läsa att mycket litet är känt om B-90 “Sarov”, dock moderniserades den av firman Zvezdotjkas industrier i Severdvinsk samt att ubåten är till för utprovning av nya eller moderniserade varianter av beväpning och stödjande fartygssystem. Framdrivningen av ubåten är icke-nukleär och här nämns elektrokemisk generator vid namn Kristall-27. Ubåten har enligt en uthållighet på 90 dygn.
Vidare nämns att ubåten kan komma att härbärgera för test en ny typ av atomreaktor. Enligt Vpk påminner ubåten mycket om ubåtar projekt 877 “Paltus”, källa “Hemlig info om ny ubåt hamnade på internet”, men med ett 900 ton tyngre deplacement.

Enligt infosida om B-90 på militaryrussia.ru kan B-90 vara testrigg för AIP-maskineri avsedd för projekt 677 “Lada” och/eller projekt 1650 “Amur”. Enligt en artikel från 26 december på flot.com har konstruktionsbyrån Rubin byggt en fungerande “prototyp” av AIP-maskineri som avses under 2015 byggas in på en ubåt typ 677 “Lada”. Enligt artikeln kan Ryssland komma att exportera AIP-ubåtar.

Deep Storm har också en sida på ryska om B-90, kallad projekt 20120 “Sargan”.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VMF

“…närvaron av de ryska ubåtarna har ökat under de senare åren.”

På ryska flot.com kan man läsa en kort artikel publicerad den 23 december om att finländska marinen utökar sin patrullering på grund av rysk aktivitet, “Finland förstärker patrulleringen av Finska viken p.g.a rysk aktivitet”. Flot.com hänvisar till yle. Artikeln “Marinens identifieringsuppgifter har märkbart ökat i närområdet” på yle.fi publicerades den 22 december och har en ingress med följande lydelse:

“Finländska marinen har märkbart intensifierat bevakningen i finländskt närområde på grund av ryska arméns ökade sjötrafik. Detta året har marinens identifieringsuppgifter varit inemot 70% fler än förra året.”

Sedan kan man med behållning lyssna på en intervju med kommendören för Finska vikens marinkommando, Kari Aapro, gjord den 20 oktober 2014. Intervjun och artikeln finns på svenska yle.fi under rubriken “Vi brukar inte berätta om våra ubåtsiakttagelser”

Filed under: Estland/Viro, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Undervattenspetsnaz erhåller “Amfora”

Tvzvezda har ett kort inslag från 18 december om undervattenspetsnaz tillhörande Kaspiska flottiljen, som tillförs dykardräktssystemet “Amfora”.

Vidare kan man notera att Murmansk Nyhetsblad den 12 december hade en kul nyhet angående bevakningen av flottbaser och kustavsnitt. Ingressen på artikeln med rubriken “Nordflottans underavdelningar för antidiversionsbekämpning har påbörjat stridsövning…” börjar med:

“Under innevarande övningsår har Nordflottans undervattensdiversant-styrkor och medel (PDSS) kompletterats med reguljära specialgrupper för patrullering av basområden för örlogsfartyg och ubåtar.”

Vidare kan man i texten läsa:

“…från första december har delar av PDSS påbörjat genomförande av standarduppgifter enligt övningsplan. Där ingår bevakning och försvar av kustremsa och basområde för stridskrafter tillhörande Nordflottan, samt övervaka säkerheten vid anlöp och utlöp av Nordflottans ubåtar…Avdelningar för strid med PDSS är formerade vid marina baser tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs- och Östersjö-flottan samt Kaspiska flottiljen och består, rätteligen, av underavdelningar med röjdykare, attackdykare och radiotekniker.”

Filed under: Kärnvapen, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

CC-750 med miniubåt i Gdanskbukten 3 mars 2010

Apropå SS-750 och dess verksamhet strax utanför Lettlands territorialvattengräns finns det kul inlägg på tyska marinen hemsida från 2010. Inläggen handlar om hur det är ombord på en av tyska marinens signalspaningsfartyg vid namn “Alster” A-50. Inläggen presenteras som dagboksanteckningar och i del tre eller dag tre dyker en gammal bekant upp i form av en bild på SS-750 samt följande text:

“Ett par sjömil bort har man identifierat ett ryskt forskningsfartyg. Av och an dyker en mini-ubåt upp i omedelbar närhet av det ryska fartyget.”

På fleetphoto.ru finns flera bilder på SS-750, projekt 141S, och dess systerfartyg i ursprungsklassen projekt 141 (fleetphoto.ru) som t.ex. KIL-143 tillhörande Nordflottan. I klassen 141 byggdes åtta fartyg, varav KIL-140 byggdes om och fick nytt namn 1995 till SS-750. Första fartyget i serien sjösattes 1986 på Neptunvarvet i DDR. SS-750 är det näst sista eller sista fartyget i serien, hon sjösattes i juni 1989 och upptogs i flottan juni 1990.

Enligt italienska wikipedia uppges systerfartyget KIL-926 numera “Aleksander Pusjkin” tjänstgöra i Östersjöflottan. Enligt russian-ships-info är också “Aleksander Pusjkin” moderniserad till projekt 141S samt är en del av ryska Östersjöflottan. Enligt samma källa ska projekt 141S vara utrustad med en räddningsubåt projekt 1837K samt en miniubåt projekt 1839. Deepstorm.ru har följande foto på projekt 1839

Filed under: Kalla kriget, rysk teknologi, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Ryska ubåtstester i Östersjön eller hände något nära Lettlands territorialvattengräns

Ryska sajten flotcom skriver att Lettiska försvarsmakten under natten mot fredagen den 7 november upptäckt två fartyg tillhörande Ryska federationens flotta drygt 10-15 sjömil från Lettlands territorialvattengräns. Källan anges till följande artikel “Vid gränsen till Lettland uppmärksammades två fartyg tillhäran ryska VMS” på sajten rus.delfi.lv. Delfi anger i sin tur sin källa som ett twitter av Lettlands försvarsmakt

Enligt flot.com rörde det sig om två stödfartyg tillhörande ryska flottan, det ena ett icke namngivet fartyg av klass Björken (används bl.a. för avmagnetisering), det andra ett räddningsfartyg tillhörande Östersjöflottan med beteckningen SS-750. I artikeln nämns att SS-750 tidigare i år använts vid test av djuphavsapparaten/miniubåten “Bester-1″. Artikeln hos flot.com avslutas med att man uppmärksammar ubåtstester av den nya ubåten av Warsjavjanka-klass projekt 636, “Rostov-na-Don” som ska levereras till VMS i närtid.

Dessutom, den 27 oktober rapporterade delfi om hur SS-750 under natten till 6 oktober lyft ombord en miniubåt inte långt från Lettlands territorialvattengräns samt att under dagen dök den ryska fregatten Stereguschtji upp i sällskap med en ubåt typ “Kilo”.

Det var i april i år som SS-750 lastade en miniubåt typ “Bester-1″ (projekt 18271) och genomförde, enligt flotcom, ett testprogram I Östersjön som varade i drygt 40 dygn fördelade på tio testmoment. Testerna innefattade bl.a. hastighet, manövrering av miniubåten samt undervattensarbete. Vid testerna närvarade ubåtens båda besättningar samt folk från konstruktionsbyrån “Lazurit”, Sankt-Petersburg. Artikeln på flot.com heter “Tester av “Bester-1″ har påbörjats”.

Enligt vpk-news.ru sjösattes en Bester-1, projekt 18271, under 2013 avsedd för räddningsfartyget Igor Belouzov. Sen tidigare finns projekt 18270.

Nedan ett inslag upplagt på “dutube” den 2 mars 2014 om ett övningsräddningsuppdrag med miniubåten AS-34 typ projekt 1855 “Priz” nära Fiskar-halvön, uppe i Barents hav,. Målet för uppdraget dieselubåten Magnitogorsk. Notera mot slutet hur lätt man skulle kunna dölja farkosten ombord på det mindre räddningsfartyget.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Blogroll

Försvarsmakten i Finland på You Tube

Filmklipp på Youtube

Intressanta bloggar

Klassikern "Förebudet" på You Tube

Krigsangelägenheter - Военно дело (Voennoe delo)

Nyhetssajter

Sköna minnen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.