Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

ASM-DT för undervattensspetsnaz

Hittade följande inslag daterat till 2012 på “dutube”, som handlar om undervattenskarbin ASM-DT. Inslaget kommer från programmet “Voennaja Tajna” hos ryska RenTV. I inslaget intervjuas konstruktören Jurij Danilov.

Sen finns följande korta inslag om gamla hederliga APS:

Filed under: spetsnaz,

Ursäkta herr Vasilij Filippovitj eller vad har PDP 137 gjort sistledes

Noterar att den 23 juli publicerades på sajten twower.livejournal en kort artikel om att 137:e PDP tillhörande VDV:s 106:e i Tula erhållit tillnamnet “av Rjazan” tack vare :

“..massiv heroism och djärvhet, uthållighet och manlighet uppvisad av regementets personal under stridshandlingar vid försvar av faderslandet och statens intressen under väpnade konflik-förhållanden”.

Noterar två saker, dels följande inslag som postats på “dutube” för åtta månader sen då 137:e var stationerad vid Ukrainas gräns i november 2014, och dels var 137 PDP med  i övningen som Jägarchefen har skrivit om under rubriken “Två dygn i juli”.
Enligt twower har luftvärnsrobotregemente nr 4 tillhörande 76:e i Pskov erhållit tillnamnet “Gardes”.

Enligt följande hyllningsinslag till 137:e på “dutube” har man stupade från  Tjetjenien i början av 2000-talet. Nyaste datumet på en gravsten som skymtar förbi är dock 2005.

Mer om Vasilij Filippovit Margelov finns på wikipedia.

Filed under: spetsnaz,

PDSS avvärjde attackdykare i Severomorsk

Den 15  juli publicerade tvzvezda.ru en artikel med rubriken “Nordflottans matroser avvärjde anfall av attackdykare”, denna artikel fick sen en uppföljare den 20 juli då med rubriken “Matroser avvärjde attack av “terrorister” i Severomorsk”.

Kort inslag från tvzvezda om det hela, utlagd på “dutube”:

Redan den 14 juli publicerade emellertid SeverPost.ru en artikel med rubriken “BPK “Admiral Levtjenko” avvärjer överfall av attackdykare – övning””

Första stycket i artikeln lyder:

“Idag i Nordflottans huvudbas – staden Severomorsk – påbörjades metod-övnings-möte för ledningsstaber tillhörande VMF Ryssland avseende organisation av försvar av baseringspunkter för övervattensfartyg och undervattensbåtar.

Samlingen genomförs under handledning av Ryska flottans högsta chef Viktor Tjirkov”. Tillsammans med honom deltar flott- och samordnings-staber samt också styrkeschefer samt ledningschefer tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs-, Baltiska-flottan samt Kaspiska flottiljen.”

Vidare står i artikeln och sagesmannen anges till Nordflottans presstjänst överste av första rangen Vadim Serga:

“Särskild uppmärksamhet under genomförandet av samlingen kommer att ges frågor visavi fiendens PDSS. Den praktiska delen av mötet kommer att idag utföras ombord på stora ubåtsjaktfartyget “Admiral Levetjenko”. Besättningen kommer tillsammans med egna PDSS-enheter att demonstrera sin skicklighet i en fartygsövning att utföra åtgärder under förhöjd beredskap och snabbt avvärja anfall av attackdykere, samt begränsa följderna av dess verkan.”

Texten i SeverPost står i kontrast till “terroristerna” i uppföljningsreportaget hos tvzvezda den 20 juli.

Enligt ryska wikipedia finns två stycken PDSS-enheter i området:

160:e OOB PDSS i Vidjajevo.
269:e OOB PDSS i Gadschijevo, staden känd under namn som Skalistij och Murmansk-130.

På “dutube” finns följande inslag av okänt märke från augusti 2011 som påstås härröra från 160:e.

Filed under: spetsnaz, Uncategorized, VMF

VDV satsar på attackdykare

Idag den andra juli kan man hitta en trevlig och somrig artikel på tvzvezda.ru med rubriken “VDV:s attackdykare “neutraliserar” fienden under vattnet.”  I texten kan man utläsa att man kommer att finna attackdykare inte bara i flottan utan också inom VDV.

“Spaningsdykare från en underavdelning tillhörande VDV har redan genomfört undervattenssamträning med vitryska desanter. Militärer från de två länderna tränade handgemäng under vattnet utnyttjandes specialutrustning…”

På sajten desantura.ru kan man i en artikel publicerad den 29 juni läsa om ett fördubblat intag av studenter till VDVs eget högre läroverk i Rjazan, från drygt 400 till 800 studenter. Orsaken anges till följande:

“Detta orsakas av den utökade geografiska verkansområdet för VDV från söder till arktiska breddgrader samt betydande ökning av behovet av kvalificerade specialister.”

Utbildningsprogrammen i Rjazan förändras och förnyas, nya kul grejer att studera introduceras t.ex. i- och ur-lastning på stora landstigningsfartyg, undervattensarbete i sjöar och vattendrag, ta  och hålla del av kustnära zon.

 Artikeln hos tvzezda ackompanjerades av följande inslag;

Sen finns följande hemmasnickrade “inslag” som påstås komma från Rjazan och publicerades fär 10 månader sedan. Rubriken anges till “Förberedelse av attackdykare hos VDVs läroverk i Rjazan”

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz,

Återupptagna tester av signalspaningsfartyg projekt 18280 “Jurij Ivanov”

Noterar att sajten flotprom.ru har en kort artikel från 23 juni om det mellanstora signalspaningsfartyget “Jurij Ivanov”, projekt 18280, som återupptar gångtester till havs. Enligt flotprom försenades avfärden från varvets pir, Norra varvet, därav den forcerade färden (vilket syns i inslaget nedan) genom den stora sjökanalen, från Stora Neva till ön Kotlin. Fartygets konstruktionsbyrå är “Isberg” och byggaren “Norr varvet”, och fartyget kommer att tilldelas Nordflottan. Fartyg nummer två som byggs heter “Ivan Churs” och är enligt ryska wikipedia avsett för Stilla-havsflottan, tredje fartyget enligt samma källa verkar vara Östersjöflottan.

“Jurij Ivanov” är 96 meter lång, 16 meter bred, 4 meters djupgående,framdrivning 2 dieslar á 2720 hk, räckvidd 8000 ryska mil  vid 16 knop, besättning 120 pers.

Oplatsen har en del info om projekt 18280, “Öron på havet” och “Ny bild på Jurij Ivanov”.

Nedan ett nyligt postat inslag på “dutube”.

Ett kort inslag postat på “dutube” i december 2014

Filed under: Radar, rysk teknologi,

VDV:s 98:e och 11:e fällde samtidigt drygt ettusen soldater inklusive stridsfordon

Tvzvezda rapporterade om ett mysigt rekord så här i midsommartider i artikeln “Ettusen fällskärms…”. Det handlar om att omkring 500 desanter från 98:e i Ivanovo som transporterats 500 mil österut till delrepubliken Burjatien och där tillsammans med regionala VDV, 11:e avdelta gardes desant-stormbrigaden, genomfört den största luftlandsättningen i regionen då drygt ettusen desanter fälldes, enligt media, praktiskt taget samtidigt.

Övningen utspelade sig på övningsområdet Tallskogen, Sosnovij Bor, och  den aktiva fasen bestod i ett sen länge utarbetat scenario där jaktplan typ Su-30 geomförde spaning innan markattackplan typ Su-25 “Frogfoot” dök upp. Markattacken anföll luftvärnsinstallationer. Därefter ankom ca 10 tunga transportplan för fällning av förband tilhörande bl.a. 98:e Ivanovo. Transporten/fällningen av förband från 98:e kom från “Ivanovo-norra” och genomfördes utan mellanlandning. Efter fällningen spred sig enheterna över ytan och gick senare över till offensiv med eldunderstöd av artilleri och attackhelikoptrar. Under övningens första dag den 17:e juni genomfördes också övergång av av vattenhinder samt taktisk luftlandsättning med helikopter typ  Mi-8.

I övningen deltog moderniserade BMD-2KU samt det nya ledningssystemet och sambandssystemet “Adromeda-D”. Desanterna från Ivanovo fälldes med spetsfallskärmssystemet “Arbalet-2″ medans de regionala VDV nyttjade systemet “D-10″. Sajten desantura.ru har också en artikel om det hela “Under övning fällde burjätiska VDV 500 soldater och 10 fordon”.

Artikeln hos tvzvezda avslutas med att VDV kommer att genomföra 20 liknande övningar under året.

Nedan tvzvezdas reportage postat på “dutube”.

Filed under: rysk teknologi, ,

Marina spetsnaz övar med “stridsbåt 90″ i Finska viken

Ett filmteam från tvzvezda hade förmånen att få hänga med två grupper med marint spetsnaz under en övning nyligen. Övningen utspelade sig på den ryska förposten i Finska viken vid namn Hogland (Gogland på ryska). Ön var tidigare finsk, Suursaari, och är 11 km lång samt med högsta punkten 176 meter. Här syns siluetten av Hogland från ett utkikstorn på finska Kotka.

Inslaget om övningen på Hogland publicerades den 5 juni. Kortfattat spanar en grupp attackdykare av sjöbotten och stranden för att kunna leda in förstärkning. Förstärkningen med en till grupp spetsnaz anländer  på en snabbgående farkost  typ stridsbåt90-kopia. Gruppen genomför en marsch genom skog och över myrmark och attackerar sen det gamla finska kasinot från 1926 och tar med sig en “tunga” d.v.s man utför något som påminner om en fångsnappning. Visserligen har man namngett inslaget “Piratbas  i Baltikum på finskt kasino: bilder från operation med marina spetsnaz”

Observationsplatsen har en text angående kopian av stridsbåt 90, “Rysk kopia på stridsbåt 90″.

Filed under: spetsnaz, Suomi/Finland, svenska marinen, Sverige,

Vitryska specialstyrkor utbildas på nytt fallskärmssystem

Nyhetssajten för militärindustrins kurir, vpk.name, har en kul artikel daterad till 29 maj 2015 med rubriken “Ryska desanter undervisar vitryska kollegor i att genomföra hopp med fallskärmssystemet “Arbalet-2″. Där kan man utläsa att en pluton ur vitryska specialstyrkorna,SSO, utbildas hos VDV i Rjazan på fallskärmsystemet Arbalet-2.

De vitryska specialstyrkorna är arvtagare till sovjetiska VDV i sovjetrepubliken Vitryssland. Enligt wikipedia på ryska består f.d. vitryska VDV numera SSO, styrkor för specialoperationer, av 38:e avdelta mobila gardesbrigaden i Brest, 103:e avdelta mobila gardesbrigaden i Vitebsk, 5:e spetsnazbrigaden i Marjana Gorka samt enheter som 33:e spetsnazgruppen i Vitebsk samt 527:e spetsnazkompaniet i Borisov samt 22:a spetsnazkompaniet i Grodno.

I artikeln hos Vpk står:

“Under utbildningens gång lägger de ryska specialisterna fokus på att finslipa de vitryska kollegornas förmåga att manövrera detta spetsnazfallskärmssystem, precision vid landning samt utöka flygningens räckvidd.”

Vidare står att:

“De krigstjänstgörande kommer att genomföra praktiska fallskärmshopp i grupper om minst 6 personer från 1400-4000 meter med stabilisering  till öppnandet av huvudskärm (1000-1400 m) och landa på en yta mindre än 100×100 meter”

Utbildningen kommer att pågå till 10 juni. I artikeln informeras om att “Arbalet-2″ används av span- och spetsnaz-enheter tillhörande ryska VDV.

Nedan inslag från vitrysk media, BugInform, från april i år då vitryska 38:e brigaden samövade med 104:e kompaniet från 76:e från Pskov, det hela inträffade mellan 14-16 april på det vitryska övningsområdet Brestskij. I övningen tränade en förstärkt bataljon i att söka, blockera samt förinta fientliga sabotage-und-förband.

Ytterligare ett inslag från samövningen i april, nu från “Vitryssland idag” som informerar om att 400 deltog i övningen varav 60 från 76:e i Pskov och resterande dryga 340 var spetsnaz från vitryska 38:e.

Filed under: Ryssland, spetsnaz,

B-471 “Magnitogorsk” har lämnat Östersjön

Tvzvezda.ru har en kort notis daterad till 27 maj om att diesel-ubåten typ Kilo vid namn B-471 “Magnitogorsk” har återvänt till Nordflottan och sin hemmabas Polarnij. Ubåten har befunnit  sig i Östersjön under 18 månader med uppgift att “spana, upptäcka och följa främmande ubåtar”.

På “dutube” finns ett inslag från “Vesti Murman” från 23 maj om det hela och där framgår att även B-237 “Rostov na Don” (Improved Kilo) också anlöpte Polarnij. B-237 ska utföra diverse prov bl.a. djuphavstester. B-237 sjösattes i juni 2014.

Filed under: ryska marinen, svenska marinen,

Skott med förbättrad sjömålsrobot Kh-35U “Harpoonskij”

Tvzvezda.ru publicerade ett reportage den 29 april om det första robotskottet med förbättrad sjömålsrobot Kh-35U hos Stilla-havs-flottans kuststyrkor,“Bal genomförde första skottet i Primorje”.  Robotskottet(n) genomfördes av till Stilla-havs-flottans kustrobotförband utrustade med robotkomplex “Bal” (SSC-6 “Sennigth”). I reportaget framgår att räckvidden på sjömålsroboten är 26 mil och detta ger att det rörde sig om skott med Kh-35U eller Kh-35UE (U- förbättrad, E- för export). Exportvarianten  har hälften så stor jetmotor (turbofan) än basversionen vilket ger mer utrymme till bränsle och därmed större räckvidd. Navigeringen kan ske med radar och GPS; och själva låsning till målet sker på upp till 50 km avstånd med passiv-aktiv-radar typ moderniserad Granj-K, enligt ryska wikipedia.

Kärnan i en typisk avdelning “Bal” består av 2 kommandofordon, upp till fyra robotfordon samt upp till fyra robotomladdningsfordon, enligt ryska wikipedia. Båda avskjutningsfordonet och robot-transportfordonet kan ta upp till 8 stycken robotbehållare/container. Ja just det, robotskjutningen genomfördes tillsammans med 500 man och 20 fordon samt deltagande marinflyg och fartyg.

Kustrobotsystem “Bal” finns hos följande förband enligt flera wikipedia-sidor: 11:e och 15:e kustförsvarsbrigaden tillhörande Svarta-havs-flottan, 72: kustförsvarsregementet tillhörande Stilla-havs-flottan samt 46:e kustförsvarsförbandet tillhörande Kaspiska flottiljen.

Reportaget från tvzvezda finns på dutube:

Nedan, ett äldre reportage om “Bal” hos Kaspiska flottiljen från 2013, också prducerat av tvzvezda:

Filed under: rysk teknologi, ,

Blogroll

Försvarsmakten i Finland på You Tube

Filmklipp på Youtube

Intressanta bloggar

Klassikern "Förebudet" på You Tube

Krigsangelägenheter - Военно дело (Voennoe delo)

Nyhetssajter

Sköna minnen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.